Jump to Navigation

28.11.2017 г.

Прекратяване на възлагането на поръчка с предмет „Изграждане на технически системи за сигурност в Централен военен клуб – гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7-9”

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ НА СГРАДА В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ШЕЙНОВО“ № 23“. ОбразциArticle | by Dr. Radut