Jump to Navigation

05.12.2017 г.

Заповед № ЗС-333 от 01.12.2017 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.

 

Под патронажа на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” г-н Валери Стоянов, на 25 ноември 2017 г. във Военен клуб Сливен се проведе ІІ-ия Национален фестивал на формациите за поп и рок изпълнители към военните клубове „Есен по ноти”.

Участваха школите към военните клубове в градовете Карлово, Бургас, Казанлък и Сливен, както и гостуващи групи от гр. Пазарджик и гр. Сливен.

Над 100 участници се изявиха на сцената на военния клуб, а професионалното жури, чийто председател бе г-н Хайгашот Агасян, оценяваше изпълненията им.

Фестивалът откри Атанас Чолаков – главен експерт към военния клуб, който прочете поздравителен адрес от името на изпълнителния директор на Агенцията г-н Валери Стоянов. Поздравления и цветя към участниците поднесоха от областна управа, общинска администрация и други институции в града.

Отчитайки безупречните организационни действия, фестивалът постигна своите цели, насърчавайки младите творци. Създаде нови контакти между тях, популяризира ролята и издигна авторитета на военните клубове.Article | by Dr. Radut