Jump to Navigation

06.06.2018 г.

Уважаеми дами и господа, уведомяваме Ви, че във връзка с влизането в сила на Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица, считано от 25.05.2018 г., на интернет страницата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” са публикувани образци на Политиката за защита на личните данни на физическите лица в Агенцията.

В тази връзка следва тези от Вас, които подават заявления за прием на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната да попълват и декларация образец 1 за обработка на лични данни в Агенцията.Article | by Dr. Radut