Jump to Navigation

04.02.2019 г.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Ви информира, че през месец февруари има свободни помещения в следните хотели и периоди:

хотел/почивна станция

период

почивна станция „Боровец“, к.к. Боровец

17.02. - 20.02.2019 г.

24.02.- 28.02.2019 г.

хотел „Рибарица“, с. Рибарица

04.02. - 28.02.2019 г.

хотел „Флагман“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“

04.02. - 28.02.2019 г. 

* Следва да се има предвид, че справката е динамична и се променя непрекъснато, поради продължаващата продажба на картите за почивка.

Резервации се приемат на място в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 А или на следните телефони: 02/ 92 21705, 92 21757, 92 21759. Сименс: 21705, 21757, 21759, 0884178740, 0884215006.


Заповед № ЗС-4/31.01.2019 г. на министъра на отбраната за изземване на недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерството на отбраната, в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, държан на отпаднало основание, на основание чл.80а от Закона за държавната собственост.Article | by Dr. Radut