Jump to Navigation

24.07.2019 г.

Двудневна конференция, организирана от Министерството на външните работи, с участието на извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, по повод честването на 140 години от създаването на Българската дипломатическа служба, беше проведена в зала Концертна на Централния военен клуб.

Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи госпожа Екатерина Захариева откри форума и направи кратка ретроспекция на дейността на Българската дипломатическа служба по утвърждаването на международния престиж на страната.

Изказвания пред участниците в събитието направиха президента на Република България господин Румен Радев, председателя на Министерския съвет на Република България господин Бойко Борисов, заместник-председателя на Министерския съвет господин Томислав Дончев, министри, заместник-министри, ръководители на държавни, обществени и научни учреждения и организации.

По мнението на участниците в срещата, изказванията, изчерпателните отговори на зададените въпроси и проведените дискусии не само направиха задълбочен анализ на досегашната ни дипломатическа дейност, но и очертаха перспективите на външната ни политика в близкото и по-далечното бъдеще.Article | by Dr. Radut