Jump to Navigation

16.01.2020 г.

Тържествено честване на 112 години от създаването на българското военно разузнаване, организирано от Асоциацията на военните разузнавачи, колективен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, беше проведено в зала Тържествена на Централния военен клуб.

Министърът на отбраната господин Красимир Каракачанов поздрави присъстващите ветерани и благодари за приноса им в укрепването на националната сигурност и защитата на интересите на България.

Председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва генерал о. з. Златан Стойков се обърна с топли думи на благодарност към участниците в тържеството и връчи поздравителен адрес на председателя на Асоциацията на военните разнувачи генерал-майор о. з. Валери Лазаров.

По мнението на участниците в събитието мероприятието е допринесло за укрепване на гордостта на ветераните от българското военно разузнаване, изпълнили с чест и доблест своя дълг към България.Article | by Dr. Radut