Jump to Navigation

11.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Предвид настъпилата в световен мащаб, включително и в страната ни, ситуация със заболеваемостта и разпространението на корона вирус, въведените рестриктивни мерки и необходимостта от превенция и на основание чл. 63, ал.4 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме следното:

До края на месец април 2020 г. на територията на всички военни клубове в страната се преустановява провеждането на всякакъв вид мероприятия, както и всички репетиции и занятия на школи, състави и клубове по интереси. Със същият срок се отменят и всички групови мероприятия във военно-почивните бази, хотели и представителните обекти(резиденция Лозенец и Централен военен клуб), в управление на Агенцията.

Груповите занимания по солфеж и вокална група в Централна армейска музикална школа към Централния военен клуб се отменят, съгласно описаният по-горе срок, а именно до 30 април 2020 г.

Индивидуалните занимания по китара, пиано, ударни инструменти и поп и джаз пеене ще се провеждат до последващо разпореждане и при условие, че преподавателите и обучаемите са в добро здравословно състояние.Article | by Dr. Radut