Jump to Navigation

18.03.2020 г.

Центърът за информационно и административно обслужване на граждани е затворен до 13.04.2020 г. Документи може да подавате на email: info@militaryclubs.bg. Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа - 02/ 92 21777.

За водене на кореспонденция по електронен път(подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрацията използвайте възможностите, които дава системата за сигурно електронно връчване(е-връчване).Article | by Dr. Radut