Jump to Navigation

20.03.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве и Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-254 /17.03.2020 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID -19, противодействие и превенция сред военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, служителите на отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ ще извършват информационно и административно обслужване на граждани по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) до 13.04.2020 г.

Документи да се подават на имейл, както следва:

За Почивно дело в страната:

pochivkimo@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21705;.2/92 21757; 02/92 217590884178740, 0884215006;

Факс: 02/ 952 2174

За Почивки в чужбина:

militaryclubsbg@gmail.com

Телефон за връзка от 9.00 до 17.30 часа

02/ 92 21765; 0882935580; Факс: 02/ 92 21576Article | by Dr. Radut