Jump to Navigation

19.06.2020 г.

На 25.06.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2020”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178740, 0884215006 и 0883203390.

Желаещите да закупят карти за почивка имат право да заявят до 3 броя резервации

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 25.06. и 26.06.2020 г.

Във връзка с настъпилата в световен мащаб ситуация с пандемията от Covid-19 някои от планираните групи в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“ бяха отказани от страните домакини, а други са в процес на предоговаряне относно нови периоди и все още не са потвърдени. При наличие на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“, същите ще бъдат предоставени на допълнително обявена свободна продажба на по-късна дата.

За информация за почивки в чужбина: тел. 02/9221765, 0882935580 и военен номер – 21765.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, а именно „недопускане до работните помещения на лица с остри респираторни симптоми, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., както между служителите, така и при непосредствено обслужване на клиенти, използване на лични предпазни средства, организация за контрол за недопускане струпване на хора“, указани в Заповед № 608/15.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, публикувана на интернет страницата на Агенцията.Article | by Dr. Radut