Jump to Navigation

Смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2022"

Заповед № ОХ-11/07.01.2022 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2022" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Протокол № РД-38-5/21.01.2022 г. от разпределение на картите за почивка за сезон "ЛЯТО 2022"

 

Заповед № ОХ-931/30.09.2022 г. за изменение на заповед № ОХ-165/17.02.2022 г.

Заповед № ОХ-165/17.02.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2022" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78, от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства, и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната както и членовете на техните семейства, военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор.

 

Заповед № ОХ-932/30.09.2022 г. за изменение на заповед № ОХ-166/17.02.2022 г.

Заповед № ОХ-166/17.02.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2022" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства, и резервисти за времето на разположение за активна служба.

 

Заповед № ОХ-933/30.09.2022 г. за изменение на заповед № ОХ-167/17.02.2022 г.

Заповед № ОХ-167/17.02.2022 г. относно определяне на цени за сезон "ЛЯТО 2022" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" за лица извън Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и за военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната по чл. 78 от ЗОВСРБ и Българската армия и членовете на техните семейства и български граждани - военнослужещи, които заемат длъжности и български граждани - цивилни служители, командировани да изпълняват длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и членовете на техните семейства след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма и за военнослужещите и цивилните служители от чужди или съюзнически въпръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и придружаващите ги зависими лица, доколкото това е предвидено в международен договор след изчерпването на лимита на дните за почивка по социална програма.

 

Цена за детски/младежки лагер в хотел „Сарафово-МО” за сезон “ЛЯТО 2022”

Детски / младежки лагер в хотел „Сарафово-МО”

 

 

ПЕРИОД

Цена за дете на военнослужещ или служител в системата на МО

/по социална програма/

Цена за дете, чиито родители не работят в системата на МО

/външни лица/

 

За деца от 11 до 14 ненавършени години

 

От 09.07.2022 г. до 19.07.2022 г.

/10 нощувки/

365,47 лв.

1044,21 лв.

За деца и младежи от 14 до 18 ненавършени години

 

От 19.07.2022 г. до 29.07.2022 г.

     /10 нощувки/

365,47 лв.

1044,21 лв.

* Цената включва:

1. 10 пълни пансиона /нощувка, закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря/.

2. Транспорт от гр. София / паркинга на хотел „Шипка“/– хотел „Сарафово-МО” и обратно в гр. София / паркинга на хотел „Шипка“/

3. Туристически данък и застраховка.

4. Културна / спортна програма.

5. Групови ръководители, съпровождащи децата през целия период на лагера.Article | by Dr. Radut