Jump to Navigation

Цени и смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2018"

Заповед № ОХ-150/15.02.2018 г. относно определяне на цени за за сезон "ЛЯТО 2018" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-149/15.02.2018 г. относно определяне на цени за за сезон "ЛЯТО 2018" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-148/15.02.2018 г. относно определяне на цени за за сезон "ЛЯТО 2018" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-147/15.02.2018 г. относно определяне на цени за за сезон "ЛЯТО 2018" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № ОХ-1228/29.11.2017 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2018" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut