Jump to Navigation

Смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2017"

Заповед № ОХ-199/28.02.2017 г. относно определяне на цени за сезон “ЛЯТО 2017” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”


Заповед № ОХ-198/28.02.2017 г. относно определяне на цени за сезон “ЛЯТО 2017” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”


Заповед № ОХ-197/28.02.2017 г. относно определяне на цени за сезон “ЛЯТО 2017” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”


Заповед № ОХ-196/28.02.2017 г. относно определяне на цени за сезон “ЛЯТО 2017” във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”


Заповед № ОХ-957/14.12.2016 г. относно определяне на смени за почивка за сезон "ЛЯТО 2017" във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut