Jump to Navigation

29.06.2017 г.

АФСЕА Секция „София“ проведе конференция, под патронажа на министъра на отбраната господин Красимир Каракачанов, на тема „Сигурността и отбраната на Европейския съюз – задачи и отговорности на Република България“ в зала Тържествена на Централния военен клуб.

Президентът на АФСЕА Секция „София“ полковник о. р. Константин Зографов откри конференцията и предостави думата на заместник-министърът на отбраната господин Атанас Запрянов за приветствие от името на министъра на отбраната и изнасянето на основен доклад от Министерството на отбраната по обсъжданата тема.

Първата сесия беше посветена на охраната и контрола на сухопътните, морските и въздушните граници на Европейския съюз – ролята и мястото на Българската армия и въоръжените формирования в тази насока. Втората сесия дискутира интегрираната система за охрана и гарантиране на европейските граници и сигурност, а третата сесия беше посветена на всестранното техническо осигуряване на системите за сигурност.

По всеобщото мнение на участниците, конференцията е осигурила условията и етичната средата за безпристрастен диалог и полезни дискусии по актуалната за сигурността на Европейския съюз тема.Article | by Dr. Radut