Jump to Navigation

25.07.2017 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Противопожарни средства, дейности и услуги, свързани с противопожарната безопасност на военните общежития, предоставени в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Образци

Отговор на запитване

Удължаване на срока за подаване на офертиArticle | by Dr. Radut