Jump to Navigation

25.09.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРАСИ И ФАСАДИ НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГР. ВРАЦА“. ОбразциArticle | by Dr. Radut