Jump to Navigation

28.09.2017 г.

Международна научна конференция на тема: „Бъдещите Въоръжени сили 2040 г.“, под патронажа на министъра на отбраната господин Красимир Каракачанов, организирана от Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски“, съвместно с АФСЕА Секция „София“, дирекция „Отбранителна аквизиция“ и дирекция „Проектно управление“ на Министерството на отбраната, беше проведена в зала Тържествена на Централния военен клуб.

На конференцията присъстваха председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание господин Константин Попов и съветникът по отбраната в Министерския съвет господин Аню Ангелов.

В работата на конференцията взеха участие заместник-министърът на отбраната господин Атанас Запрянов, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов, командирът на Военовъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, командирът на Военноморския флот контраадмирал Митко Петев, заместник-командирът на Сухопътни войски бригаден генерал Валери Цолов, командирът на бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев, представители на Организацията за наука и технологии на НАТО, Командването по трансформацията на НАТО, Щабният елемент за интегриране на силите на НАТО в България, генерали, офицери и цивилни служители от сферата на отбраната и сигурността.

Основните теми на докладите, изказванията и дискусиите обхващаха следните области: анализ на глобалните предизвикателства и тенденции на средата за сигурност 2040 г.; Балканите и Черноморския регион; възникващи предизвикателства пред сигурността; визия за бъдещите Въоръжени сили на Република България; Въоръжени сили 2040 г. – способности и инвестиции; технологични тенденции и техния ефект върху бъдещите войни и Въоръжени сили 2040 г. – човешкия капитал и бъдещите предизвикателства в киберотбраната.

По мнението на участниците докладите, изказванията и дискусиите на конференцията са допринесли за формирането на максимално реалистична визия за тенденциите в развитието на Въоръжените сили в глобален и национален аспект на хоризонта 2040 г.Article | by Dr. Radut