Jump to Navigation

03.10.2017 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведе обществено обсъждане на приоритетите в областта на транспортната политика и телекомуникациите пред медии, синдикати и браншови организации, свързано с предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз, в Зала 1 на Централния военен клуб.

Министър Ивайло Московски, заместник-министрите Велик Занчев, Ангел Попов и Димитър Геновски представиха пред участниците в събитието и широката общественост пакет „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“ и „Автомобилен пакет“ свързани със законодателните и извън законодателните мерки за защита на конкуренцията, свързаността и икономическото регулиране на авиационния транспорт, предложения за прилагане на разпоредбите за командироване на работниците в международния автомобилен транспорт и каботажната дейност.

В областта на съобщенията и информационните технологии основен приоритет е окончателното изграждане на конкурентен и справедлив цифров единен пазар; свръх бърза интернет свързаност от пето поколение; промени в общото законодателство касаещо телекомуникациите; засилване на доверието и сигурността на личните данни в цифровото пространство и развитие на европейската икономика основана на данни.

В секторите „Транспорт“ и „Телекомуникации“ Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се приема от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, синдикатите и браншовите организации за национална кауза.

 Article | by Dr. Radut