Jump to Navigation

04.10.2017 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СТЪПАЛА И ПЛОЩАДКА ПРЕД ГЛАВНИЯ ВХОД НА ВК ЧИРПАН“. Образци

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СОФТУЕРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА РЕЗЕРВАЦИОННА И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut