Jump to Navigation

24.10.2017 г.

ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, ВЪВ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО ПОКРИТИЕ НА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. КАЗАНЛЪК, КВ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , БЛ. № 39. ОбразциArticle | by Dr. Radut