Jump to Navigation

2017 - 0030

28.11.2017 г.

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

28.11.2017 г. Обява

28.11.2017 г. Документация

19.12.2017 г. Протокол от работата на комисията

25.01.2018 г. Договор № ОП-116/22.01.2018 г.

25.01.2018 г. Договор № ОП-117/22.01.2018 г.Article | by Dr. Radut