Jump to Navigation

Архив 2017 година

04.04.2017 г.

2017 - 0008

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции.


15.03.2017 г.

2017 - 0007

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


23.02.2017 г.

2017 - 0006

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и съвместими тонер касети за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


10.02.2017 г.

2017 - 0005

Абонаментно поддържане и ремонтиране на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


07.02.2017 г.

2017 - 0004

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2017 г.

2017 - 0003

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/”, за обекти, находящи се в Териториален отдел – София и в отдел “Представителни обекти на Министерство на отбраната”

Договор ОП-15/02.03.2017 г.

Договор ОП-16/02.03.2017 г.

Договор ОП-17/02.03.2017 г.

Договор ОП-18/02.03.2017 г.

 


05.01.2017 г.

2017 - 0002

Изготвяне на експертиза за реалното състояние на резервоара към газовата инсталация в хотел „Несебър – МО“ и оценка на качеството на съхранявания в него газ пропан-бутан. Предприемане на мерки по обезопасяване на инсталацията в зависимост от направените констатации.


05.01.2017 г.

2017 - 0001

Поддръжка на вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти по обособени позиции

Договор ОП-19/06.03.2017 г.

Договор ОП-20/06.03.2017 г.

Договор ОП-21/06.03.2017 г.

 Article | by Dr. Radut