Jump to Navigation

Архив 2017 година

22.12.2017 г.

2017 - 0034

Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


13.12.2017 г.

2017 - 0033

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


07.12.2017 г.

2017 - 0032

Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


29.11.2017 г.

2017 - 0031

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


28.11.2017 г.

2017 - 0030

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


09.11.2017 г.

2017 - 0029

Извършване на належащи ремонтни работи по ВМК „Созопол“ и ВПД „Созопол”


02.11.2017 г.

2017 - 0028

Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело"


30.10.2017 г.

2017 - 0027

Закупуване и доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и халати за баня за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 2 (две) обособени позиции


23.10.2017 г.

2017 - 0026

Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб – гр. Свищов


18.10.2017 г.

2017 - 0025

Доставка и монтаж на нови телефонни централи и апарати в обектите на Териториален отдел – София и Териториален отдел – Варна“, по обособени позиции


17.10.2017 г.

2017 - 0024

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


17.10.2017 г.

2017 - 0023

Извършване на ремонтни дейности в хотелската част на Военен клуб – гр. Троян


13.10.2017 г.

2017 - 0022

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности на покриви на сградите на Военен клуб – гр. Хасково


12.10.2017 г.

2017 - 0021

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян


02.10.2017 г.

2017 - 0020

Извършване на ремонтни дейности по коритото на плувен басейн на хотел „Флагман”


29.09.2017 г.

2017 - 0019

Закупуване и доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и халати за баня за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 2 (две) обособени позиции


21.09.2017 г.

2017 - 0018

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. "Генерал Карцов" № 65


18.09.2017 г.

2017 - 0017

Извършване на ремонтни дейности на втори и трети административен етаж и покрив на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив


14.09.2017 г.

2017 - 0016

Проектиране, демонтаж, доставка и монтаж на две абонатни станции за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


14.09.2017 г.

2017 - 0015

Aвариен ремонт на канализацията, ремонт на вътрешната водопроводна инсталация в 164 санитарни помещения на общежитие „Пети километър”


14.09.2017 г.

2017 - 0014

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”


12.09.2017 г.

2017 - 0013

Неотложен ремонт на канализацията в сутеренния етаж и покривното покритие на сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ и ДДГ „Кокиче“ – гр. Пловдив


14.08.2017 г.

2017 - 0012

Доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални контролно измервателни уреди за предоставени за ползване помещения на военно-патриотичните съюзи и организации във военните клубове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело.


04.08.2017 г.

2017 - 0011

Неотложен ремонт на канализацията в сутеренния етаж и покривното покритие на сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ и ДДГ „Кокиче“ – гр. Пловдив”

19.05.2017 г.


2017 - 0010

Доставка и монтаж на нови телефонни централи и апарати в обектите на Териториален отдел – София и Териториален отдел – Варна


03.05.2017 г.

2017 - 0009

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”


04.04.2017 г.

2017 - 0008

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции.


15.03.2017 г.

2017 - 0007

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


23.02.2017 г.

2017 - 0006

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и съвместими тонер касети за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


10.02.2017 г.

2017 - 0005

Абонаментно поддържане и ремонтиране на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


07.02.2017 г.

2017 - 0004

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2017 г.

2017 - 0003

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/”, за обекти, находящи се в Териториален отдел – София и в отдел “Представителни обекти на Министерство на отбраната”

Договор ОП-15/02.03.2017 г.

Договор ОП-16/02.03.2017 г.

Договор ОП-17/02.03.2017 г.

Договор ОП-18/02.03.2017 г.

 


05.01.2017 г.

2017 - 0002

Изготвяне на експертиза за реалното състояние на резервоара към газовата инсталация в хотел „Несебър – МО“ и оценка на качеството на съхранявания в него газ пропан-бутан. Предприемане на мерки по обезопасяване на инсталацията в зависимост от направените констатации.


05.01.2017 г.

2017 - 0001

Поддръжка на вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти по обособени позиции

Договор ОП-19/06.03.2017 г.

Договор ОП-20/06.03.2017 г.

Договор ОП-21/06.03.2017 г.

 Article | by Dr. Radut