Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Асеновград е с над 30-годишна история. През всички години клубът е бил място за провеждане на мероприятия, срещи и развлечения, както на военнослужещите и запасните от региона, така и на техните семейства и обществеността. Намира се в централна градска част на ул. „Трети март“ №2.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на спорта, народни и модерни танци, театър.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.Article | by Dr. Radut