Jump to Navigation

Проекти по ОПАК

25.08.2015 г. Закриваща пресконференция по проект “Оптимизиране структурата и функциите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ.

 

24.08.2015 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ успешно приключва изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“

 

08.12.2014 г. Покана за встъпителната пресконференция по представянето на проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“, в изпълнение на Договор с рег. № 14-22-13 от 25.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

05.11.2014 г. Покана с предмет: „Информация и публичност на проекта" в изпълнение на Договор с рег. № 14-11-10 от 01.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Протокол от работата на комисията

 

31.10.2014 г. Покана с предмет: „Информация и публичност на проекта" в изпълнение на Договор с рег. № 14-22-13 от 25.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Протокол от работата на комисията

 

28.10.2014 г. Покана за избор на изпълнител за консултиране и разработване на документация по ЗОП за възлагане на функционален анализ.

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител за консултиране и разработване на документация по ЗОП за възлагане на функционален анализ.

 

25.09.2014 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело изпълнява проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите на ИА „Военни клубове и почивно дело” за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

 

01.09.2014 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело изпълнява проект „Оптимизиране структурата и функциите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, посредством провеждане на функционален анализ”.

 

14.04.2014 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело изпълнява проект „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане“ с бенефициент ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.Article | by Dr. Radut