Jump to Navigation

История и актуално състояние

През 1955 година за нуждите на военнослужещите в новосъздаденото тогава поделение – Военен географски център е построена сградата, в която се помещава днес военният клуб.

През 2002 година се преустроява и по-голямата част от него се приспособява за хотел. Изградени са 5 стаи за гости – категория 1*.

Клубът се намира в центъра на града, на ул. „Георги С. Раковски“ № 59.

Организират се предимно съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.Article | by Dr. Radut