Jump to Navigation

Процедури по рамкови споразумения на ЦООП

26.08.2020 г.

PC-00515-0021

Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери, за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“.


30.07.2020 г.

PC-00515-0020

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“


13.07.2020 г.

PC-00515-0019

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“


04.05.2020 г.

PC-00515-0018

Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“


12.02.2020 г.

PC-00515-0017

Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на мека мебел за офиси” за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“


11.02.2020 г.

PC-00515-0016

Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации, Обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове” за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“


07.02.2020 г.

PC-00515-0015

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”Article | by Dr. Radut