Jump to Navigation

Процедури по рамкови споразумения на ЦООП

21.01.2019 г.

PC-00515-0009

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 3 “Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0008

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.01.2019 г.

PC-00515-0007

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 1 “Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


09.01.2019 г.

PC-00515-0006

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика, по обособена позиция № 2 “Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"


27.06.2018 г.

PC-00515-0005

Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, по обособена позиция № 1 “Доставка на канцеларски материали” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


18.09.2017 г.

PC-00515-0004

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до други дестинации за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


08.09.2017 г.

PC-00515-0003

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства


17.03.2017 г.

PC-00515-0002

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по Рамково споразумение СПОР-1/10.01.2017 година.


19.01.2017 г.

PC-00515-0001

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по рамково споразумение № СПОР – 48/30.12.2016 г.Article | by Dr. Radut