Jump to Navigation

История и актуално състояние

Мястото, на което е построен Военен клуб – гр. Хасково, е дарено с указ на царя от 1929 г., и съществува от началото на 30-те години на миналия век. Първоначално функционира като Царски Офицерски клуб. По-късно е преименуван на Дом на офицера, Дом на народната армия, а понастоящем – „Военен клуб”. Сградата е реконструирана и модернизирана през периода 1970 - 1974 година.

Намира се на ул. „Булаир“ № 2.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 6 творчески формаци – клуб по спортни танци „Гранд“, школа по народно пеене, вокална група „Лотос бял“, школа по изобразително изкуство, школа по поп пеене и фолклорен танцов ансамбъл „Златна Тракия“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut