Jump to Navigation

Информация по публични покани

00515-2014-РР16 Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции:

1 – ва обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в гр. Карлово;

2 – ра обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в ДЦДГ “Детелина”, гр. Казанлък;

3 – та обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в ДОДЗ “Калина”, гр. Стара Загора;

4 – та обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в хотел “Хармония”, к.к. Пампорово;

5 – та обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби , находящи се в отдел „ВПД” – гр. София;

6 – та обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се в отдел “ВПД” - гр. Варна;

7 – ма обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се във ВХ Сливен;

8 – ма обособена позиция: Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби, находящи се във ВПД Сарафово.”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обектите, управлявани от ИА "ВКВПД", по обособени позиции"

 

00515-2014-РР15 Извършване на аварийни строително-монтажни работи по покрива, фасадата и в част от помещенията на ВК - Видин

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Извършване на аварийни строително-монтажни работи по покрива, фасадата и в част от помещенията на ВК - Видин", с идентификационен № 00515-2014-РР15

 

00515-2014-РР14 Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуските за нощуващите гости в хотел “Шипка”

 

00515-2014-РР13 Извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на сградата на ОДЗ „Младост”, гр. София

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Извършване на спешни ремонтни строително-монтажни работи на сградата на ОДЗ "Младост", гр. София", с идентификационен № 00515-2014-РР13

 

00515-2014-РР12 Извършване на авариен ремонт на прилежащия терен около хотел “Шипка” – гр. София

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Извършване на авариен ремонт на прилежащия терен около хотел "Шипка" - гр. София", с идентификационен №: 00515-2014-РР12

 

00515-2014-РР11 Извършване на авариен ремонт в сградата на ДЦДГ „Средец” - гр. София

 

00515-2014-РР10 Консултантска услуга по разработване и внедряване на Системи за управление и провеждане на съпътстващо обучение във връзка с изпълнение на договор № 13-31-16 от 14.04.2014 г. „Модернизиране на предоставяните от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ административни услуги и въвеждане на международни стандарти , гарантиращи качественото им предлагане по бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08 по ОП ’’Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

00515-2014-РР09 Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно- почивно дело"

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно- почивно дело", с идентификационен №: 00515-2014-РР09

 

00515-2014-РР08 Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и други артикули по каталог за нуждите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

 

00515-2014-РР07 Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции:

1-ва обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. София: хотел „Олимп”, к.к Боровец; ЦДГ "Слава", гр. София;

2-ра обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Пловдив: хотел „Хармония”, к.к. Пампорово;

3-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Бургас: ВПД „Несебър”, гр. Бургас; ВПД „Сарафово”, кв. Сарафово, гр. Бургас; ВПД „Созопол”, гр. Созопол;

4-та обособена позиция - Отдел „ВПД” - гр. Варна: хотел „Флагман”, к.к „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции ", с идентификационен №: 00515-2014-РР07

 

00515-2014-РР06 Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции:

1-ва обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Варна – открит плувен басейн и малък лечебен басейн в Хотел „Флагман” – к. к. „Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

2-ра обособена позиция: Отдел „ВПД” - гр. Бургас – открити плувни басейни – 3 броя, детски басейни – 3 броя във Военно- почивни домове „Созопол” – гр. Созопол, ул. „Проф. Иван Венедиков” № 6, „Несебър” – гр. Несебър, кв. „Черно море”;„Сарафово” – гр. Бургас, кв. Сарафово, 100 метра плажна ивица във Военно-почивен дом „Сарафово” и 100 метра плажна ивица къмпинг „Чайка”, гр. Обзор.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен №: 00515-2014-РР06

 

00515-2014-РР05 Транспортно осигуряване за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел “ВПД”- гр. Варна за сезон “Лято”;

2-ра обособена позиция: Ежедневен автобусен превоз на служители от местоживеене до месторабота и обратно в отдел “ ВПД” - гр. Бургас за сезон “Лято”

 

00515-2014-РР04 Изготвяне при необходимост на експертни оценки / доклади за пазарни наемни стойности на обособени части от имоти , управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ”

 

00515-2014-РР02 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция: Застраховка “Каско” на МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 1;

2-ра обособена позиция: Застраховка “Злополука на гости на хотели”, отседнали в хотелите и военно-почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

3-та обособена позиция: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”;

4-та обособена позиция: Групова застраховка „Злополука” на деца;

5-та обособена позиция: Застраховка „Отговорност на туроператора”.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции", с идентификационен №: 00515-2014-РР02

 

00515-2014-РР01 Осигуряване на охрана с помощта на технически системи за сигурност (сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи) за сгради и имуществото в тях, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, както и техническо обслужване на системите

 

00515-2013-РР34 Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 1;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Злополука” на местата в МПС за МПС-та, собственост на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, посочени в списък – Приложение № 2;

Обособена позиция № 3: Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”,посочени в списък – Приложение № 3.

 

00515-2013-РР33 Абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело"

 

00515-2013-РР27 Профилактика, абонаментна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за помпените инсталации във военно-почивните домове, находящи се в отдел “Югоизточен” на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело”

 

00515-2012-NVMOP1 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез клетъчна мрежа, GSM и UMTSArticle | by Dr. Radut