Jump to Navigation

Текущи процедури

09.10.2018 г.

00515-2018-0017

Oблужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


04.10.2018 г.

00515-2018-0016

Доставка по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


01.10.2018 г.

00515-2018-0015

Обслужване на социална кухня към министерство на отбраната в град Варна


25.09.2018 г.

00515-2018-0014

Доставка на природен газ за хотел "Олимп и ПС "Боровец", к.к. Боровец


25.09.2018 г.

00515-2018-0013

Извършване на цялостен ремонт на покривното покритие и ремонтни дейности на хотелската част във Военно-почивен дом „Несебър”


25.09.2018 г.

00515-2018-0012

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


25.09.2018 г.

00515-2018-0011

Абонаментно обслужване на асасьорни уреби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции


16.08.2018 г.

00515-2018-0010

Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”


26.06.2018 г.

00515-2018-0009

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


10.05.2018 г.

00515-2018-0008

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


20.04.2018 г.

00515-2018-0007

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатичната техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” за Териториален отдел - Варна


13.04.2018 г.

00515-2018-0006

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


23.02.2018 г.

00515-2018-0005

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Лом


23.02.2018 г.

00515-2018-0004

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за град Айтос


13.02.2018 г.

00515-2018-0003

Борсова сделка за закупуване на Дизелово гориво Шифър по ЕКП: 02141000042 и втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


25.01.2018 г.

00515-2018-0002

Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сгради, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


10.01.2018 г.

00515-2018-0001

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната гр. Бургас


22.12.2017 г.

00515-2017-0039

Доставка на матраци за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


22.12.2017 г.

00515-2017-0038

Обслужване на социална кухня гр. Велико Търново


31.10.2017 г.

00515-2017-0034

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


03.02.2017 г.

00515-2017-0001

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut