Jump to Navigation

Текущи процедури

13.02.2018 г.

00515-2018-0003

Борсова сделка за закупуване на Дизелово гориво Шифър по ЕКП: 02141000042 и втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


25.01.2018 г.

00515-2018-0002

Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сгради, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


10.01.2018 г.

00515-2018-0001

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната гр. Бургас


22.12.2017 г.

00515-2017-0039

Доставка на матраци за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


22.12.2017 г.

00515-2017-0038

Обслужване на социална кухня гр. Велико Търново


31.10.2017 г.

00515-2017-0034

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


03.02.2017 г.

00515-2017-0001

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut