Jump to Navigation

Текущи процедури

08.09.2017 г.

00515-2017-0027

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатичната техника в обектите, управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ” по обособени позиции


22.08.2017 г.

00515-2017-0026

Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


17.08.2017 г.

00515-2017-0025

Процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на топлинна енергия за небитови нужди за Военно общежитие № 1, находящо се в гр. Пловдив, ул. "ген. Радко Димитриев" № 49


09.08.2017 г.

00515-2017-0024

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


09.08.2017 г.

00515-2017-0023

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


04.07.2017 г.

00515-2017-0019

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


29.06.2017 г.

00515-2017-0013

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


03.02.2017 г.

00515-2017-0001

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut