Jump to Navigation

Текущи процедури

21.11.2017 г.

00515-2017-0037

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oблужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Благоевград“.


21.11.2017 г.

00515-2017-0036

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oблужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Кюстендил“.


14.11.2017 г.

00515-2017-0035

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на специализирани софтуерени продукти “АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите към него “Астра – Фактуриране” и “Астра – каса”) и “АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от дирекция “Финанси”, при ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


31.10.2017 г.

00515-2017-0034

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


16.10.2017 г.

00515-2017-0033

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, за нуждите на Военeн клуб - Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 2


11.10.2017 г.

00515-2017-0032

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Айтос


09.10.2017 г.

00515-2017-0031

Доставка на завеси, пердета и щори за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


05.10.2017 г.

00515-2017-0030

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на специализиран софтуерен продукт Zwin” използван от дирекция „Финанси“, при ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


20.09.2017 г.

00515-2017-0029

Доставка на легла и артикули за легла за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


20.09.2017 г.

00515-2017-0028

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Ямбол


08.09.2017 г.

00515-2017-0027

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатичната техника в обектите, управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ” по обособени позиции


22.08.2017 г.

00515-2017-0026

Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


17.08.2017 г.

00515-2017-0025

Процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на топлинна енергия за небитови нужди за Военно общежитие № 1, находящо се в гр. Пловдив, ул. "ген. Радко Димитриев" № 49


09.08.2017 г.

00515-2017-0024

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


04.07.2017 г.

00515-2017-0019

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


29.06.2017 г.

00515-2017-0013

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


03.02.2017 г.

00515-2017-0001

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut