Jump to Navigation

История и актуално състояние

В далечната 1914 г. излиза царски указ №347 за отпускане парцели за построяване на военни домове. През 1927 г. плевенската община по предложение на кмета Иван Миндиликов отстъпва на Плевенското офицерско събрание строителен парцел от 4750 кв. м. За бъдещия градеж военните и гражданството събират 10 милиона лева чрез лотария и дарения. Обявен е конкурс за сграда. Представени са за разглеждане 34 проекта. Предпочетен е на завършилите в Мюнхен софийски архитекти Теодор Горанов и Борис Русев.

На 9 октомври 1932 г. пред гражданите, духовенството и официалните власти основният камък е положен, вградено е и послание към идните поколения, което гласи:. „Тук ще се укрепва духът на народа и ще се поддържа вярата му в светлото бъдеще на България”.

На площ 2090 кв. м. под ръководството на майсторите Миньо Владов и Тодор Владов е издигната сграда в импресионистичен стил с оригинално обемно пространствено решение под формата на буквата Б.

На 19 декември 1934 г. официално е осветен и открит военният дом, читалище и музей в присъствието на цар Борис III, царица Йоана, военният министър генерал Златев и началникът на гарнизона генерал-майор Младен Филипов. През 1989 г. сградата е обявена за паметник на културата от национално значение. Още от създаването на военния клуб към него функционира хотелска част , Театрален салон, който се използва за културно-художествена дейност и като място за провеждане на репетиции от школите и съставите към военния клуб; Конферентна зала; Галерия „Лира” и обособена библиотека.

Намира се на ул. „Дойран“ № 77.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Културно-художествената дейност се реализира чрез 3 творчески формации – фолклорен клуб „Северняците“, клуб за народни танци „Веселяци“ и клуб по спортни танци „Дъга“.

Военният клуб разполага с обособена хотелска част, състояща се от 17 стаи с капацитет 29 легла.

Към него функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

 Article | by Dr. Radut