Jump to Navigation

Архив 2016

00515-2016-РР08

Публична покана за извършване на аварийни, строително-ремонтни дейностти за отстраняване на нанесени щети по сградата на военен хотел – гр. Сливен. Документация

Протокол от работата на комисията


00515-2016-РР07

Публична покана за подготовка на парковите пространства на обектите към сектор „Север” и сектор „Юг” в отдел „Почивно дело” – гр. Варна. Документация

Лица за оглед на обектите:

1. за хотел “Флагман” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена” – Владко Петков, тел.: 0892 606 803;

2. за хотел “Адмирал” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена” - Владко Петков, тел.: 0892 606 803;

3. за хотел “Фрегата” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена” - Владко Петков, тел.: 0892 606 803;

4. за хотел “Маяк” – К.К. “Св.Св. Константин и Елена” - Владко Петков, тел.: 0892 606 803;

5. за хотел “Сарафово - МО” – гр. Бургас, кв. “Сарафово” – Соня Узунова, тел.: 0879 942 673;

6. за хотел “ВПД Созопол” – гр. Созопол – Красимир Мавров, тел.: 0892 606 857;

7. за ТС ”ВПД Несебър” – гр. Несебър – Стойка Тодорова, тел.: 0892 606856;

8. за къмпинг “Чайка” – гр. Обзор – Мариан Тодоров, тел.: 0892 606 858.

Протокол от работата на комисията

Договор ОП-16/05.05.2016 г.


00515-2016-РР06

Публична покана за Извършване на аварийни ремонтни дейности по сградите на хотели Флагман и Адмирал – гр. Варна, к.к. Свети Константин и Елена. Документация

Отговор на въпрос

Протокол от работата на комисията

Договор ОП-18/09.05.2016 г.


00515-2016-РР05

Публична покана за извършване на ремонтни дейности по покрива на залата за хранене на хотел „ВПД Созопол”. Документация

Отговор на въпрос

Протокол от работата на комисията


00515-2016-РР04

Публична покана за преустройство и ремонт на стаи, апартаменти и коридори във ВО „Пети километър” – гр. София. Документация

Отговор на въпрос

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-29/09.06.2016 г.


00515-2016-РР03

Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Застраховка “Злополулка на гости на хотели";

Обособена позиция № 2: Групова застраховка „Злополука” на деца”;

Обособена позиция № 3: Застраховка „Отговорност на туроператора”. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-14/18.04.2016 г.

Договор № ОП-15/18.04.2016 г.


00515-2016-РР02

Публична покана за предоставяне на застраховка „Каско” на МПС, собственост на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация

Протокол от работата на комисията

Договор № ОП-12/30.03.2016 г.


00515-2016-РР01

Публична покана за изграждане на ограда по източната граница на парцела на къмпинг „Чайка”, гр. Обзор. Документация

Отговор на въпрос 1

Протокол от работата на комисията

Договор ОП-13/08.04.2016 г.

Допълнително споразумение към договор ОП-13/08.04.2016 г.Article | by Dr. Radut