Jump to Navigation

Архив: Обяви за търгове

Архив 2023 г.


Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивше кино с отдаваема площ 360,00 кв. м., и 1/2 идеални части от фоайе пред киното с отдаваема площ от 212,00 кв. м.; обща отдаваема площ от 572,00 кв. м. находящи се във Военен клуб - гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул "Драма" № 1, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м., две паркоместа с отдаваема площ от 30,00 кв. м. и три броя движими вещи, находящи се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 1(ресторант), състоящо се от зала за хранене, кухненски, сервизи и складови помещения с отдаваема площ 145,00 кв. м., както и 91 бр. движими вещи, находящо се в сградата на Военен клуб - Смолян; адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 1, с отдаваема площ от 160 кв. м., находачщо се във военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевеска" № 8

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, с площ 243 кв. м.- за целогодишно ползване и прилежаща лятна градина с изградена сцена-подиум и козирка - дървена конструкция - за сезонно ползване (от 01.04 до 31.10), с площ 221,50 кв. м, , находящ се във Военен клуб - гр. Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", адрес: София, бул. "Тотлебен" 34А.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство на хотел "Шипка", на покрива на блок "Б", с площ 17 кв. м., за поставяне на рекламно съоръжение(пано), адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, представляваща: функционално свързани помещения № 11, 12, 13, 14 и 15 със самостоятелен вход, с обща отдаваема площ от 205,00 кв. м. находящи се в сградата на ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.4, представляваща хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ 143,80 кв. м. находящо се в подземен етаж на Военен клуб - гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77, в имот публична държавна собственост, АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 350,00 кв. м. и ресторант към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 306,76 кв. м. , находящи се на ул. "Трайко Китанчев" № 9

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, представляваща: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 11423/20.05.2022 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – държавна собственост, представляваща: Помещение - бивш гарнизонен стол, състоящ се от две зали за хранене, кухненски, сервизни и складови помещения с отдаваема площ от 743,27 кв.м., находящо се в гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” No 7, имот държавна собственост, с АДС No 1843/12.04.1977 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 24, с отдаваема площ от 86,00 кв.м.,находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с адрес: гр . Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 2307 /22.05.2020 г. .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Малък магазин” – търговски обект за печатни изделия и промишлени стоки или рекламен офис, със застроена площ 7,00 кв. м, за сезонно по лзване от 01 ноември до 30 април, намиращ се в хотел „Олимп”, м. „Ротата”, К К „Боровец”, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собстве ност, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от ВК - Ямбол, представляваща: помещение със самостоятелен вход, разположено на първия етаж, в югозападната част на сградата, с отдаваема площ от 30,00 кв. м., адрес: град Ямбол, ул. "Бузлуджа" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0304/09.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 40,00 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 3,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на военен клуб - гр. Русе, с отдаваема площ 1 кв.м. за монтирането на вендинг машина за топли напитки, находящ се на ул. "Одрин" № 4.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 33, с отдаваема площ 22 кв.м., находящо се във военен клуб гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: сутерен (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 484 кв.м., находящ се във военен клуб - гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 350,00 кв. м. и ресторант към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 306,76 кв. м. , находящи се на ул. "Трайко Китанчев" № 9

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ от 143,80 кв. м., находящо се в подземен етаж на военен клуб - гр. Плевен, ул "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м., находящ се във Военен клуб - гр. Враца, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от покривното пространство за монтиране на две носещи метални конструкции на светещи рекламни съоръжения и част от югозападната фасада (калкан), с отдаваема площ 25,00 кв. м – за монтаж на рекламни елементи, на сградата на Военно общежитие „5- ти километър“, с идентификатор 68134.4081.5018.1, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 111, имот публична държавна собственост , с АПДС No 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на военен клуб - Русе, с отдаваема площ от 100,00 кв. м., за монтирането на сглобяема конструкция за лятно кино, за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември; адрес: гр. Русе, ул. "Одрин" № 4, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2013/28.06.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.3 - помещение с отдаваема площ 82,00 кв. м. находящо се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 140-142, ет. 1, имот частна държавна собственост с АЧДС № 9920/05.12.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от района на басейните на хотел "Флагман"(между съблекалните), с отдаваема площ - 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за сезонно ползване от 01 май до 30 септември; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., за сезонно ползване от 01 май до 30 септември; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение № 7 - обект за търговска дейност, находящо се във военен клуб - гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" 59

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 37 (заведение за хранене) с площ 178,00 кв. м, находящо се във ВК – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 33, с отдаваема площ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бивш ресторант, барака, тераса, дворно място с обща отдаваема площ 324,20 кв. м., находяща се във Военен клуб - гр. Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 32, имот публична държавна собственост , АПДС № 0023/17.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кафе-аперитив с отдаваема площ 97,00 кв. м., находящ се във Военен клуб - гр. Лом, адрес: гр. Лом, ул. "Сляванска № 5, имот публична държавна собственост , АПДС № 3526/27.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: КИНОСАЛОН С ПЛОЩ 1005 КВ . М ., С АДС No 2307/22.05.2020 г . В СГРАДАТА НА ВМК - ГР . ВАРНА , БУЛ . „ ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ” No 2

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 13, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 2, помещение № 3 и помещение № 4 на сутеренен етаж, обособена част от Военен клуб - Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 23, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1603/28.11.2013 г.

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ кафе-клуб и лятна градина, находящи се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2.

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща помещение № 7, находящо се във военен клуб - гр Дупница, ул. "Николаевска" № 8.

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ складово помещение, находящо се на паркинга на военен клуб - гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящи се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена",  с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бистро "Адмирал", адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 15, с отдаваема площ 47,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: открита част от тераса(за сезонно ползване от 01 май до 30 септември), с отдаваема площ от 43,00 кв. м., находяща се пред сградата на ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в парковото пространство на хотел "Маяк", к.к. "Св.Св. Константин и Елена".

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Казанлък, с предназначение за търговска дейност. Адрес: гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 8. 

 

Архив 2022 г.


Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обосебена част недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: Ски гардероб за сезонно ползване(от 01.12 до 30.04) с отдаваема площ - 169,00 кв. м., част от недвижим имот с идентификатор 65231.920.287.1, находящ се в хотел “Олимп”, К.К. „Боровец”, м. „ Ротата”, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Поради допусната техническа грешка в датирането на Заповед № 1367/29.12.2023 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на имот, представляващ : Ресторант във Военен клуб „Благоевград” с площ 243 кв. м.- за целогодишно ползване и прилежаща лятна градина с изградена сцена-подиум и козирка-дървена конструкция за сезонно ползване /от 01.04. до 31.10./ с площ 221.50 кв. м., адрес: град Благоевград, ул. “Иван Вазов”№ 7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2365/28.08.2012 г.“ ,следва Номера и датата на заповедта да се четат така: Заповед № 1367/29.12.2022 г.

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, с площ 243 кв. м.- за целогодишно ползване и прилежаща лятна градина с изградена сцена-подиум и козирка - дървена конструкция - за сезонно ползване (от 01.04 до 31.10), с площ 221,50 кв. м, , находящ се във Военен клуб - гр. Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ 71,00 кв. м., с предназначение: за складово помещение, адрес: гр. София, бул. "Генерал Столетов" № 23, Военно общежитие "Банищора", имот публична държавна собственост с АПДС № 2348/2.11.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 2(бивш интернет клуб) със собствен вход, разположено в партерната част на сградата на Военен клуб - Велико Търново, с обща отдаваема площ 276,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2029/9.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: недвижим имот за поставяне на стационарно рекламно съоръжение в южната част на двора на хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от първи етаж на Военен клуб - гр. Казанлък, находящо се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Военен клуб" - Сливен (до входната врата), с отдаваема площ от 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, находяща се в хотел "Военен клуб" - Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 7 с отдаваема площ 12,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: складово помещение, с отдаваема площ 15 кв. м., находящо се на паркинга на Военен клуб - гр. Благоевград, обособена част от поземлен имот с идентификатор № 04279.613.150, адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от бивш гарнизонен стол, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 10 броя паркоместа - част от служебния паркинг на Централен военен клуб - гр. София

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", адрес: София, бул. "Тотлебен" 34А.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м. и лятна тераса с отдаваема площ от 130,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Враца, обща отдаваема площ: 343,60 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: фундамент(находящ се в пресечна точка между източната - НАП Младост и южната граница - локалното платно на "Цариградско шосе"), с отдаваема площ 15,00 кв. м., за монтаж на рекламно съоръжение с посока югоизток, адрес: гр. София, р-н Младост, м. Къро, военно общежитие "Пети километър", бул. "Цариградско шосе" № 111, имот публична държавна собственост с АПДС № 0325/25.10.2001 г.

 

Изменение на заповед 735/28.07.2022 г. за провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от лоби-бар на хотел "Военен клуб" - Сливен, бул. Георги Данчев № 1

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 1 и помещение № 2, находящи се във Военен клуб - Пазарджик, адрес: гр. Пазарджик, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 3, имот публична държавна собственост с АПДС № 6490/04.02.2016 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: части от бивш гарнизонен стол и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3.17, находящи се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1.22, представляваща: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 11423/20.05.2022 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: лятна кухня с отдаваема площ от 55,00 кв. м. и лятна тераса към нея с отдаваема площ от 315,00 кв. м., обща отдаваема площ от 370,00 кв. м., за сезонно ползване(от 1 април до 31 октомври); няходящи се във Военен клуб - гр. Враца; адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Военен клуб" - Сливен (до входната врата), с отдаваема площ от 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, находяща се в хотел "Военен клуб" - Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.4, представляваща хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи 2. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.3, представляващ ресторант към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 306.76 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 6, с отдаваема площ 275,90 кв. м. обособена част от Военен клуб - гр. Казанлък, находящо се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 1, с отдаваема площ 18,00 кв. м. обособена част от първи етаж на Военен клуб - гр. Казанлък, находящо се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение №22 с отдаваема площ 16,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", адрес: София, бул. "Тотлебен" 34А.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м. и лятна тераса с отдаваема площ от 130,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Враца, обща отдаваема площ: 343,60 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: лятна кухня с отдаваема площ от 55,00 кв. м. и лятна тераса към нея с отдаваема площ от 315,00 кв. м., обща отдаваема площ от 370,00 кв. м., за сезонно ползване(от 1 април до 31 октомври); няходящи се във Военен клуб - гр. Враца; адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив, тераса, складово помещение и санитарен възел с обща отдаваема площ от 117,0 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Свищов, адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.4, представляваща хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи 2. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.3, представляващ ресторант към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 306.76 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 22 с отдаваема площ 16,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 17 с отдаваема площ 10,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 7 с отдаваема площ 12,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот с идентификатор 83510.667.171, представляваща: метален павилион № 12 с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за склад, находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., прилежаща лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон с отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1 представляваща помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 188/22.02.2022 г., относно „Провеждане на търг за определяне на наемател на Обособена част от втория етаж на Централен военен клуб – София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат (кафе-машина), находяща се на адрес: град София, бул. „Цар Освободител“, № 7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.“, следното изречение да се чете така: „Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: BG22UNCR70003122848132 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF и се получава в гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, от 02.03.2022 г. до 30.03.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кинозала, прилежащо фоайе, кинокабина и стая за съхранение, с обща отдаваема площ 126,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 7 с отдаваема площ 12,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 67800.502.280.4.1, :Ресторант с отдаваема площ от 267,00 кв.м. и лятна градина с отдаваема площ от 104,29 кв.м., Обща отдаваема площ 371,29 кв.м., самостоятелен обект в сградата на ВОЕННО – МОРСКИ КЛУБ град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3а, с отдаваема площ 11,84 кв. м., самостоятелен обект в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от съществуваща детска площадка в югоизточния ъгъл на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 100,00 кв. м., за сезонно ползване(от 01.04. до 30.09), адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Архив 2021 г.


Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на  недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в хотел "Хармония", к.к. Пампорово.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кафе-аперитив с отдаваема площ от 115,00 кв. м. и прилежаща част от тераса към него с отдаваема площ от 64,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ от 313,30 кв. м. и част от тераса към него с отдаваема площ от 109,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бистро "Адмирал", адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св Константин и Елена", имот публична държавна собственост, АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: магазин със санитарен възел, с отдаваема площ 19,00 кв. м., находящ се във военен клуб - Свищов адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1 представляваща помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 22(самостоятелен гараж) с отдаваема площ 16,00 кв. м., с предназначение - гараж, адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бивше кино и фоайе пред киното с обща отдаваема площ 572,00 кв. м., обособена част от Военен клуб - гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул "Драма" № 1, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 2 - кафе-сладкарница с площ 184,00 кв. м., избено помещение с площ 135,00 кв. м., помещение лятна кухня с площ 21,00 кв. м., предверие с площ 13,50 кв. м., санитарни помещения с площ 3,80 кв. м. и открит външен двор с площ 581 кв. м.; обща отдаваема площ 938,30 кв. м.; находящи се във Военен клуб - гр. Търговище, ул. "Севастопол" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2306/29.04.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 15 с отдаваема площ 160,00 кв. м., адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 16 с отдаваема площ 425,00 кв. м., адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" .

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 1567/01.09.2021 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Части от бивш гарнизонен военен стол и и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3, а именно: салон (столова зала, без обслужващите я кухненски помещения) с отдаваема площ – 45,26 кв.м.; част от фоайето с отдаваема площ – 23,35 кв.м.; част от коридора с отдаваема площ – 7,68 кв.м. и сервизни помещения: мъжка тоалетна – 3,24 кв.м. и дамска тоалетна – 2,58 кв.м., разположени в източната част на сградата. Обща отдаваема площ от 82,11 кв.м., находяща се в гр. Ямбол, ул. „Срем“ № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3132/16.02.2012 г.“, следното изречение да се чете така:

„Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: BG42UNCR70003122848160 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF и се получава в сградата на ТД - гр. Бургас, ул. “Хр. Ботев” № 48, от 10.09.2021 г. до 08.10.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: части от бивш гарнизонен стол и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3, находящи се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: метален павилион, обособена част от имот с идентификатор 83510.667.910.171, с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за пакетирани изделия, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 50 кв. м. адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение за търговска дейност с отдаваема площ от 193,92 кв. м. с идентификатор 48619.502.52.1.23, находящо се във ВК - Царево, гр. Царево, ул. "Хан Аспарух", № 35, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: тераса (за сезонно ползване от 01 ноември до 30 април), находяща се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 26, находящо се във ВМК - Варна, с отдаваема обща площ 125 кв.м., с предназначение за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2307/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за пакетирани изделия, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляваща: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., допълнителни обслужващи помещение с обща отдаваема площ 14,00 кв. м. и тераса за сезонно ползване(от 01 април до 31 октомври) с обща отдаваема площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 50 кв. м. адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: външна спортна площадка, прилежащ терен и гаражи, находящи се на територията на хотел "Олимп", адрес: гр. Самоков, к. к. "Боровец", м. "Ротата", имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство - посока юг на ниската част на сграда с идентификатор № 68134.4081.5018.1, с отдаваема площ от 50 кв. м., за монтаж на рекламни елементи, намиращ се на адрес: град София, р-н Младост, м. Къро, военно общежитие "Пети километър", имот публична държавна собственост, с АПДС № 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 46 за търговска дейност, с отдаваема площ от 10,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 42, 43 за търговска дейност, с отдаваема площ от 47,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 44, 45 за търговска дейност, с отдаваема площ от 94,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение на две нива за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Кърджали, ул. "Цар Освободител" №10

Изменение на заповед № 933/13.04.2021 г.

 

Обявява провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща част от недвижим имот - помещение №7А, находящо се във военен клуб - гр. Чирпан, ул. "Г.Димитров" №59

 

Обявява провеждането на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот -  частна държавна собственост, представляващ ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", София, бул. "Тотлебен" №34А 

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост. състоящ се от част от терен в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" №9

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ бар-фоайе в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" 34А

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение № 1 към военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: кафе "Делфин", с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м., открита площ 320,00 кв. м. и 13 бр. движими вещи, адрес: гр. Бургас, кв. "Сарафово", м. "Лахана", хотел "Сарафово - МО" имот публична държавна собственост, с АПДС № 2658/03.10.2002 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: бар "Морска звезда" и други с адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" на територията на хотел "Флагман", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.2 представляващ: помещение за офис със застроена площ - 17,23 кв. м. и с отдаваема площ 14,36 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.4 представляваща: помещение за офис със застроена площ - 28,76 кв. м. и с отдаваема площ 23,97 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Харманли, представляващ: ресторант с отдаваема площ 241,08 кв. м., от които 126,89 кв. м. търговска площ, с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 13 имот публична държавна собственост с АПДС № 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляваща: закрита спортна зала с дължина 43,50 м.; ширина - 24 м.; височика - 9,80 м.; обща отдаваема площ - 1044,00 кв. м., находяща се в хотел "Олимп", адрес: град Самоков, к. к. "Боровец", м. "Ротата", имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Отмяна на заповед № 626/10.03.2021 г. за прожеждане на търг

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.4 представляваща: помещение за офис със застроена площ - 28,76 кв. м. и с отдаваема площ 23,97 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Отмяна на заповед № 623/10.03.2021 г. за прожеждане на търг

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.2 представляващ: помещение за офис със застроена площ - 17,23 кв. м. и с отдаваема площ 14,36 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., допълнителни обслужващи помещение с обща отдаваема площ 14,00 кв. м. и тераса за сезонно ползване(от 01 април до 31 октомври) с обща отдаваема площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект без обзавеждане - заведение за хранене и развлечение, част от имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г., находящ се в гр.София, бул.„Цар Освободител” № 7

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в прилежащия парк на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 13 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство - посока юг на ниската част на сграда с идентификатор № 68134.4081.5018.1, с отдаваема площ от 50 кв. м., за монтаж на рекламни елементи, намиращ се на адрес: град София, р-н Младост, м. Къро, военно общежитие "Пети километър", имот публична държавна собственост, с АПДС № 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен на територията на хотел "Адмирал", с местоположение в двора, с граници: на изток - тротоар към улица № 66, на север - тротоар към алея, на запад и юг - тревна площ; с отдаваема площ 20,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 1 към военен клуб - Дупница с отдаваема площ 160 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Архив 2020 г.


Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 1705/03.07.2020 г., относно „Изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ „ следното изречение да се чете така:

„Относно: Изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Заповед № 1705/03.12.2020 г. относно изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг

 

Заповед №1569/20.11.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ помещение, състоящо се от обединени помещения, находящи се в главното фоайе на военен клуб гр. Велико Търново

 

Заповед № 1436/13.11.2020 г. относно изменение на Заповед № 1285/03.11.2020 г. за провеждане на търг с явно наддаване

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивше кафе и прилежаща тераса, находящи се във ВК - гр. Видин

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в гр. Хрманли.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ:обособена част от недвижим имот находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 23 (самостоятелен гараж) с отдаваема площ 16 кв.м.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ:обособена част от недвижим имот находяща се във ВК - гр. Смолян

 

Заповед № 1202\27.10.2020 г., изменяща заповед № 1152\20.10.2020 г. за провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 24, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 86,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", част от покривното пространство на хотел "Шипка", на покрива на блок "Б", с площ 17 кв. м., за поставяне на рекламно съоръжение(пано), адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67800.502.280.4.2, представляваща офис-помещение № 2 с площ - 4,03 кв. м., находящо се във ВМК - Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.01.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: закрита част - помещение (за целогодишно ползване) с площ - 140,00 кв. м. и открита част - тераса (за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври), находящи се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща помещение № 23 (самостоятелен гараж), бул. "България" № 77

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Смолян, бул. "България" № 77

 

Обяваява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал", к.к. "Св. Св. Константин и Елена"

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 703/03.07.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант – с обща отдаваема площ 649,23 кв.м. и 231 броя движими вещи; Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; Прилежащи паркоместа – 12 броя с отдаваема площ 144 кв.м., находящ се в хотел „Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”№ 34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г. „ следното изречение да се чете така:

„Стъпка за наддаване – 800 (осемстотин) лева.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен на територията на хотел "Адмирал", с местоположение в двора, с граници: на изток - тротоар; на запад, север и юг - тревна площ; с отдаваема площ 30,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение за търговска дейност с отдаваема площ от 24,58 кв. м. с идентификатор 48619.502.52.1.19, находящо се във ВК - Царево, гр. Царево, ул. "Хан Аспарух", № 35, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2238.1.12, представляващ бивш гарнизонен стол към военен клуб - гр. Гоце Делчев, с отдаваема площ 208,35 кв. м., адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Мандушев" № 1, в имот частна държавна собственост, АЧДС № 2994/09.07.2014 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Харманли, представляващ: ресторант с отдаваема площ 241,08 кв. м., от които 126,89 кв. м. търговска площ, с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 13 имот публична държавна собственост с АПДС № 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 27, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 21,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 18, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 20,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ 182,43 кв. м., санитарен възел с отдаваема площ 8,00 кв. м., помещение с отдаваема площ 12,00 кв. м. и тераса с отдаваема площ 126,20 кв. м., обща отдаваема площ: 328,53 кв. м. адрес: гр. Велико Търново, военен клуб "Велико Търново" пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0243/13.06.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, представляваща: закусвалня "Българска армия" с обща отдаваема площ - 173,24 кв. м., няходяща се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 35 с отдаваема площ 24.00 кв. м, находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: закрита част - помещение (за целогодишно ползване) с площ - 140,00 кв. м. и открита част - тераса (за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври), находящи се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещение № 25 с отдаваема площ 28.00 кв. м., помещение № 43 с отдаваема площ 34.00 кв. м. и дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящи се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в парка на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 6 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Вила за почивка с РЗП 780 кв. м., разположена в южната част на резиденция "Лозенец" в едно с прилежащ терен с площ 3469 кв. м. и движимите вещи, находящи се в имота, адрес: гр. София, ул. "Милин камък" № 70, имот публична държавна собственост, АПДС № 02192/19.05.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: тенискортове към "Спортен комплекс" с обща отдаваема площ от 1120,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ от 105,5 кв. м. и тераса с отдаваема площ от 38,00 кв. м., находящи се във военен клуб - Свищов, с обща отдаваема площ от 143,50 кв. м., адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 518/26.05.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г. следното изречение да се чете така: „2. Да представи и да изпълни за своя сметка инвестиционна програма, свързана с недвижимия имот, в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева с ДДС.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 519/26.05.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г. следното изречение да се чете така: „2. Да представи и да изпълни за своя сметка инвестиционна програма, свързана с недвижимия имот, в размер на 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин ) лева с ДДС.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.409.165.1.41, представляващ гарнизонен стол, част от I-ви етаж на блок на МО

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67800.502.280.4.5, представляваща помещение с площ - 96,50 кв. м., находящо се във ВМК - Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", № 18, имот публична държавна собственост с АПДС № 0270/09.01.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Заповед № 507/22.05.2020 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело",представляващ снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал" в к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Заповед № 499/20.05.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от първи етаж на недвижим инот, находяща се във ВК - гр. Казанлък, представляваща: 1. Основна зала с отдаваема площ 160,00 кв. м.; 2. Кухненски, складови и офис помещения с отдаваема площ 117,00 кв. м.; 3. Тераса с отдаваема площ 75,00 кв. м.; с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 8 имот частна държавна собственост, с АЧДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в района на къмпинг "Чайка": снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в района на къмпинг "Чайка": снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Вила за почивка с РЗП 780 кв. м., разположена в южната част на резиденция "Лозенец" в едно с прилежащ терен с площ 3469 кв. м. и движимите вещи, находящи се в имота, адрес: гр. София, ул. "Милин камък" № 70, имот публична държавна собственост, АПДС № 02192/19.05.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в парка на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 6 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 268/10.03.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 35,92 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част пред входа на военно общежитие - Плевен, с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат намиращ се на адрес: гр. Плевен, ж. к. "Дружба", бл. 52, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2264/03.10.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещение № 25 с отдаваема площ 28.00 кв. м., помещение № 43 с отдаваема площ 34.00 кв. м. и дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящи се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 29, обособена част от имот с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 30 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящо се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 1 и помещение № 2 с обща отдаваема площ от 87.00 кв. м., находящи се на адрес: град Благоевград, ул. "Братя Сандо и Петър Китанови" № 5, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 727/26.02.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: самостоятелен обект към Военен клуб - Ямбол с идентификатор № 87374.542.92.3.13: помещение с площ от 768 кв. м. и прилежащ сутерен с площ от 239 кв. м., адрес: град Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1156/03.09.2002 г.

 

Архив 2019 г.


Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: функционално свързани помещения (без самостоятелен вход, използва се централния вход на ВК - Царево) с обща отдаваема площ от 193, 92 кв.м., с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35, етаж 1 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение (бивш ресторант) с обща отдаваема площ 385,25 кв. м. и тераса с площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляващ: помещение № 7а с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 17 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 29, обособена част от имот с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 30 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящо се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляващ: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 140-142 имот частна държавна собственост с АЧДС № 4697/28.03.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 1 и помещение № 2 с обща отдаваема площ от 87.00 кв. м., находящи се на адрес: град Благоевград, ул. "Братя Сандо и Петър Китанови" № 5, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 727/26.02.2002 г.

На вниманието на всички заинтересовани лица, които желаят да вземат участие в търг с явно наддаване за наемане на държавен имот, обявен със Заповед № 1441/20.11.2019 г.: Срокът за закупуване на тръжна документация се удължава до 02.01.2020 г. включително, поради обстоятелството, че 31.12.2019 г. е обявен с МЗ № ОХ-1076/02.12.2019 г. за празничен ден за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българаската армия.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант /самостоятелен обект с идентификатор 77195.712.229.1.1/, включващ търговска зала, кухненски и складови помещения, с площ 152 кв. м., прилежаща тераса за сезонно ползване /от 01.05. до 30.09./ с площ 228 кв. м. и 1 бр. недвижима вещ /хладилен бар-бюфет/, находящ се в сградата на военен клуб "Хасково", адрес: град Хасково, ул. "Булаир" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 1556/18.04.2013 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант с площ 243 кв. м. и прилежаща лятна градина за сезонно ползване /от 01.04. до 31.10/ с площ 221,50 кв. м., находящ се във Военен клуб "Благоевград", адрес: град Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Спиране изпълнението на Заповед № 1213/01.10.2019 г. за провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособона част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "ВКВПД"

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: функционално свързани помещения (без самостоятелен вход, използва се централния вход на ВК - Царево) с обща отдаваема площ от 193, 92 кв.м., с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35, етаж 1 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: избено помещение с площ от 135 кв. м., предверие с площ от 13,50 кв. м., санитарни помещения с площ от 3,80 кв. м., лятна градина с площ от 200 кв. м., с адрес: Военен клуб - Търговище, ул. "Васил Левски" №1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0025/22.04.1997 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: помещения с № 40 и № 42 (функционално свързани) с обща площ 48 кв.м., находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12 публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бистро, представляващ три функционално свързани помещения (включително и санитарно помещение) с обща площ 43 кв. м. с прилежаща тераса с площ от 24 кв. м., адрес: град София, бул. "Цар Освободител" №7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение (бивш ресторант) с обща отдаваема площ 385,25 кв. м. и тераса с площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от морска база Китен, яхтено пристанище с отдаваема площ от 1420 кв. м.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство от Военно общежитие "Средец" с отдаваема площ от 16,00 кв. м. с адрес: гр. София, район "Овча купел", бул. "Монтевидео" № 21 А, публична държавна собственост, с АПДС № 06064/11.08.2006 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м. - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв. м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Част от пространство пред входа на Военен клуб - Видин с площ от 2 кв. м, за поставяне/инсталиране на вендинг автомат, адрес: гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15, ВК - Видин в имот публична държавна собственост, АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „СРЕДЕЦ“ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ ОТ 16,00 КВ. М. С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“, БУЛ. „МОНТЕВИДЕО“ No 21 А, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 06064/11.08.2006 Г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 50,00 КВ. М. САДРЕС: ГР. НЕСЕБЪР, КВ. ЧЕРНОМОРЕ, УЛ. „ХАНКРУМ“ 1, ХОТЕЛ И БУНГАЛА „НЕСЕБЪР – МО“, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 2538/04.05.2002 Г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Площадка с отдаваема площ от 9кв. м., разположена вдясно от централния вход на сградата на ВК-гр. Царево с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 31, с отдаваема площ 10 кв.м. и помещение № 35, с отдаваема площ 10 кв.м., във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 32, с отдаваема площ 30 кв.м. във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 50,00 кв. м., с адрес: гр. Несебър, кв. Черно море, ъл. "Хан Крум" 1, хотел и бунгала "Несебър - МО", публична държавна собственост с АДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещения с № 1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 23 с обща площ 180 кв. м.; помещения с № 2 и № 3 с обща площ 22 кв. м.; помещение № 41 с отдаваема площ 22 кв. м. находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12 публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м., - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв.м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51, имот публична държавна собственост, АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен по основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бистро с беседка и прилежащ терен с площ 205 кв. м. в т. ч. 129 кв. м. салон, тоалетна и 76 кв. м. кухня, както и открита площ 120 кв. м. адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св Константин и Елена", имот публична държавна собственост, АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от фоайе до входната врата на хотел Военен клуб - Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение № 6 с отдаваема площ 15 кв. м., на първи етаж на ВК - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, представляваща: хотелска част и прилежащо заведение с отдаваема площ 1311,96 кв. м. и 796 броя движими вещи, находящ се във военен клуб гр. Смолян, бул. "България" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №32, с отдаваема площ 25,00 кв. м, находящ се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" №12, имот публична държавна собственост с АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение №18 с отдаваема площ 18 кв. м, находящо се във ВК - Дупница, гр. Дупница, ул. "Николаевска" №8, с АПДС №1317/01.02.2013г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3, самостоятелно помещение с площ 11,05 кв. м., намиращ се първият етаж в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант "Военноморски клуб" с идентификатор 67800.502.280.4.1 - гр. Созопол, самостоятелен обект в сграда с отдаваема площ 267 кв.м. + лятна градина с площ 104,29 кв. м., с обща площ 371,29 кв. м., намиращ се на първия етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол, заедно с офис № 3А с идентификатор 67800.502.208.4.6, самостоятелно помещение за стопанска дейност - трайно предназначение за офис, с отдаваема закрита площ 11,84 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол; находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящо се в гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, ВК - Самоков, поземлен имот с идентификатор 65231.909.364, имот публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,73 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Видин, с обща площ 360 кв. м, адрес: гр. Видин, ул. „Баба Вида” No 15, в имот публична държавна собственост, АПДС No 2747/19.04.2011 г.,

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект без обзавеждане за търговска дейност с отдаваема площ - 285,80 кв.м,адрес: гр.София, бул.„Цар Освободител” № 7, имот публична държавна собственост, АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификатор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв. м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АПДС No 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ /ФОТОСТУДИО/ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 30,00 КВ.М. С АДРЕС: ГР. ШУМЕН, УЛ. “АДАМ МИЦКЕВИЧ” No 2, В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД ШУМЕН ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1. Механа с отдаваема площ 436,00 кв.м и лятна градина с площ 4 37,00 кв.м. 2. Хотелска част с отдаваема площ 126,62 кв.м. 3. Киносалон с отдаваема площ 287,57 кв.м. , Находящи се в гр. Шумен, ул. “Адам Мицкевич” No 2, в сградата на Военен клуб – град Шумен, публична държавна собствен ост, с АДС No 0259 /25.04.2001 г.

Архив 2018 г.


Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Магазин № 2, самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м, адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ № 140-142, етаж 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 4697/28.03.2002г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1 – Ресторант-механа , с отдаваема площ – 396 кв. м, намиращо се във ВМК – гр. Варна, с адрес гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ No 2, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Дворно място с отдаваема площ 97 кв.м. находящо се в гр. Самоков, ул.”Цар Борис III” № 12, ВК – Самоков, поземлен имот с идентификатор 65231.909.364, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 7,47 кв. м., находящо се във ВК - гр. Лом, ул. “Славянска” No 5, етаж 2 в сграда с идентификатор 44238 .505.1577.1, имот публична държавна собственост, АПДС No 3526/27.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: помещение No 25 с отдаваема площ 28 кв. м и помещение No 43 с отдаваема площ 34 кв. м, с обща площ 62,00 кв. м, находящи се във ВК – Самоков, гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ“ No 12, етаж 1, имоти публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Заведение за хранене и развлечения – функционално свързани помещения с обща застроена площ 345,75 кв. м и тераса с площ 270,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ No 9, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Функционално свързани помещения с обща застроена площ 64,00 кв. м и тераса с площ 36,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Гараж с отдаваема площ 16,00 кв. м, адрес: град Смолян, бул.”България” No 77, в сградата на Военен клуб – гр. Смолян, имот публична дър жавна собственост, АПДС No 1405/16.11.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 3 кв. м, за поставяне/ инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохол ни напитки и пакетирани изделия находящ се в част от фоайето на спортно – възстановителен център в хотел „Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”No 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС No 01748/08.09.1999г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ No 20 /ОФИС/ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 19,00 КВ.М. С АДРЕС: ГР. СВИЩОВ, УЛ. “АЛ. КОНСТАНТИНОВ” No 2, В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД СВИЩОВ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, с АДС No 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификатор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв.м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АПДС No 1317/01.02.2013г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Самостоятелно помещение с площ 30,00 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на военния клуб Ямбол със самостоятелен вход от югозападната страна, находящ се на адрес: град Ямбол, ул. “Бузлуджа” No 2, имот публична държавна собственост,с АПДС No 0304/09.10.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива – първо ниво със застроена площ от 525 кв.м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв.м. – стълбище, обща разгъната площ от 546 кв. м., с адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” No 51, имот публична държавна собственост, с АПДС No 2806/03.11.2015г.,поправен на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, с АПДС No 2822/28.12.2015г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 5 с отдаваема площ 62,00 кв.м., с предназначение – за търговска дейност, находящ се във Военен клуб-Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” No 8, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1150/20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – Самостоятелно помещение за търговска дейност (с предназначение за обществено хранене), идентификатор 87374.542.92.3.17, с няколко независими един от друг входове /изходи/, с отдаваема площ 768 кв.м. и 239 кв.м. сутерен, находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Срем” No 2, имот публична държавна собственост, АПДС No 3132 / 16.02.2012 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Видин, с обща площ 360 кв. м, адрес: гр. Видин, ул. „Баба Вида” No 15, в имот публична държавна собственост, АПДС No 2747/19.04.2011г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1. Механа с отдаваема площ 436,00 кв.м и лятна градина с площ 4 37,00 кв.м. 2. Хотелска част с отдаваема площ 126,62 кв.м. 3. Киносалон с отдаваем а площ 287,57 кв.м. , Находящи се в гр. Шумен, ул. “Адам Мицкевич” No 2, в сградата на Военен клуб – град Шумен, публична държавна собственост, с АДС No 0259 /25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Заведение за обществено хранене, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.2.7, състоящ се от зали за консумация, механа, кухненски блок, складове, сервизни помещения и стълбище с обща застроена площ 376,90 кв. м, заедно с открита площ към него 400 кв. м., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ВК – гр. Сливен, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект с предназначение за обществено хранене с идентификатор 67338.533.58.1.1, със застроена площ 426,45 кв. м ., сграда с идентификатор 67338.533.58.10, със застроена площ 56 кв. м., с предназначение за „друг вид обществен обект, комплекс“ и открита площ от 150 кв. м., разположена между самостоятелен обект с идентификатор 67338.533.58.1.1 и сграда с идентификатор 67338.533.58.10, адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2, самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910. 1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м, адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ No 140-142, етаж 1, имот частна държавна соб ственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Хангар (Хале)“ – част от хотелски комплекс „Шипка“, с площ от 87 кв. м, за търговска дейност (за автодиагностичен център), на адрес: град София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 34А (с вход от ул. „Йоаким Кърчовски“), имот частна държавна собственост, с АЧДС No 017 48/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 25 с отдаваема площ 28 кв. м и помещение No 43 с отдаваема площ 34 кв. м, с обща площ 62,00 кв. м, находящи се във ВК – Самоков, гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ“ No 12, етаж 1, имоти публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Класически ресторант „Романтик” към хотел „Флагман“, адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, представляващ общо 926,00 кв. м закрита, открита площ и 10,00 куб. м хладилна камера. В т. ч. 500,00 кв. м открита площ и 426,00 кв. м закрита площ: 190,50 кв. м търговска зала; 47,00 кв. м помощни помещения; 24,52 кв. м коридор; 27,80 кв. м санитарни помещения; 8,70 кв. м помощни помещения към санитарни помещения; 7,60 кв. м склад към бар; хладилна камера 10,00 куб. м; 110,30 кв. м кухненски блок; 9,50 кв. м склад към кухненски блок; 205 броя движими вещи, имот публична държавна собственост, АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 7,47 кв. м, находящо се във ВК - гр . Лом, ул. “Славянска” No 5, етаж 2 в сграда с идентификатор 44238.505.1577 .1, имот публична държавна собственос т, АПДС No 3526/2 7.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350 кв. м

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 3 кв. м, за поставяне/ инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохол ни напитки и пакетирани изделия находящ се в част от фоайето на спортно – възстановителен център в хотел „ Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”No 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС No 01748/08.09.1999г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Гараж с отдаваема площ 16,00 кв. м, адрес: град Смолян, бул.”България” № 77, в сградата на Военен клуб – гр. Смолян, имот публична държавна собственост

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, предст авляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива със застр оена площ от 525 кв.м, състоящ се от фоайе, тъм ни помещения два броя, санитарни възли два броя, зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със за строена площ от 21. кв.м.- стълбище, обща разгъната застроена площ от 546 кв.м. , с адрес: гр. Кърджали, ул. “Републиканска” No 51, публична държавна собствено ст, с АПДС No 2806/03.11.2015 г., поправен на ос нование чл. 72, ал. 2 от ЗДС , с АПДС No 2822/28.12.2015 г.

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Заведение за хранене и развлечения – функционално свързани помещения с обща застроена площ 345,75 кв. м и тераса с площ 270,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Функционално свързани помещения с обща застроена площ 64,00 кв. м и тераса с площ 36,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение № 32 - офис – магазин, с отдаваема площ 30 кв. м, находящ се във Военоморски клуб гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 2, публична държавна собственост, с АПДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещения № 31 и № 35 – офиси, с обща отдаваема площ 20 кв. м, находящи се във Военоморски клуб – гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 2, публична държавна собственост, с АПДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във Военен клуб – гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в град Плевен, ул. “Дойран” No77, както следва: Ресторант – самостоятелен обект за търговска дейност, с отдаваема площ - 385,25 кв.м., тераса за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври, с отдаваема площ 54,00 кв.м., находящи се на първи етаж, както и помещения за търговска дейност на кота -4,25 м в сградата, с отдаваема площ 181,50 кв.м., част от сграда с идентификатор 56722.659.847.1, публична държавна собственост, с АДС No 5248/24.03.2011 г, с адрес: град Плевен, ул. “Дойран” No77, в сградата на ВК-Плевен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Подблоково пространство – за офис : 4 (четири) стаи, коридор и с ервизни помещения с обща отдаваема площ 96,50 кв. м, към сградата на Во енен клуб – гр. Харманли, с адрес: пл. ,,Възражд ане” No 12, имот публична държав на собственост, с АПДС No 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваем а площ 123,43 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140-142 , ет. 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Снек - бар с отдаваема площ 140,22 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Враца, с обща площ 350 кв. м (първо ниво – 147 кв. м и второ ниво – 203 кв. м), с адрес: гр. Враца, ул. „Трайко Китанчев” No 9, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва:Военен стол с отдаваема площ 860,27 кв. м , състоящ се от две зали за хранене, кухненски, сервизни и складови помещения със ЗП = 743, 27 кв. м, изба и котелно със ЗП = 117,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” No 7, имот публична държавна собственост, с АДС No 1843/12.04.1977 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във Военен клуб – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Малък магазин” – търговски обект за печатни изделия и промишле ни стоки или рекламен офис, със застроена площ 7,00 кв. м, за сезонно по лзване от 01 ноември до 30 април, намиращ се в хотел „Олимп”, м. „Ротата”, К К „Боровец”, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собстве ност, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Външен бар към басейните на хотел „Флагман” с открита площ 135 кв. м, в това число: Снек-бар с размери 5,00/5,00 кв. м. – 25 кв. м; Пло щадка с барплот с размери 12,40/3,50 кв. м – 43,40 кв. м; Площадка с беседка с ра змери 9,00/3,60 кв. м – 32,40 кв. м (налична е дърве на беседка върху площадката – 7,0 0/3,00 кв. м); Пътека с размери 4,90/1,20 кв. м –5,88 кв. м; Площадка с беседка с раз мери 7,75/3,65 кв. м – 28,29 кв. м (налична е дървена беседка върху площадката – 7,00/ 3,00 кв. м), за сезонно ползване от 15 юни до 15 септември, находящи се в УПИ І - 43, кв. 4, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: 1. Помещение „Кафе-аперитив” с площ 213,60 кв. м и лятна тераса към него с площ 130 кв. м, обща площ 343,60 кв. м;

2. Помещение „Лятна кухня” с площ 55,00 кв. м и лятна тераса къ м нея с площ 315 кв. м, обща площ 370,00 кв. м, с адрес: град Враца, ул. „Тр айко Китанчев” No 9, ет. 1, Военен клуб – гр. Враца, в имот публична държавна собств еност, с АПДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Снек - бар с отдаваема площ 140,22 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.108.1.25 и идеални части от незастроена площ, върху която е изградена сградата, бивш гарнизонен стол, състоящ се от сутерен с площ 251,00 кв. м, партер с площ 411,00 кв. м и етаж с площ 382,00 кв. м, обща площ от 1 044,00 кв. м, идеални части 20,78 кв. м, с административен адрес: гр. София, ул. „6 – ти септември” No 3 , публична държавна собственост, с А ПДС No 0003/12.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: ЧАСТ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР No 68789.29.6.1, ПОМЕЩЕНИЕ No 15, С ПЛОЩ 7 КВ . М ., НАХОДЯЩО СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ ВЪВ ВК - ГР . ДУПНИЦА , УЛ . “ НИКОЛАЕВСКА ” No 8 ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 1317/01.02.2013 г

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ресторант – самостоятелен обект за търговска дейност, с отдаваема площ - 385,25 кв.м., тераса за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври, с отдаваема площ 54,00 кв.м., находящи се на първи етаж, както и помещения за търговска дейност на кота -4,25 м в сградата, с отдаваема площ 181,50 кв.м., част от сграда с идентификатор 56722.659.847.1, публична държавна собственост, с АДС No 5248/24.03.2011 г, с адрес: град Пл евен, ул. “Дойран” No77, в сградата на ВК-Плевен

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение за търговска дейност, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.1.2, с отдаваема площ 183,00 кв. м, с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен, в и мот публична държавна собственост, с А ПДС No 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от покривното пространство за монтиране на две носещи мета лни конструкции на светещи рекламни съоръжения и част от югозападна та фасада (калкан), с отдаваема площ 25,00 кв. м – за монтаж на рекламни елементи, на сградата на Военно общежитие „5- ти километър“, с идентификатор 68134.4081.5018.1, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 111, имот публична държавна собственост , с АПДС No 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен и части от недвижим имот – публична държавн а собственост, както следва: Бар „Морска звезда” – закрита площ 219,97 кв. м, открита площ – 80,79 кв. м; Бар „Морски кът” с площ 39,60 кв. м; Съблекални към плаж „Сахар а ІІ”, етаж 2 – 13,00 кв. м; Тоалетни към барове „Морска звезда” и „Морски кът” – 23,18 кв. м; Снек бар „Юг” – 39,06 кв. м; Лечебен плаж „Юг” – 100,00 кв. м; Съблекални към плаж „Сахара ІІ”, етаж 1 – 71,20 кв. м; Помпено помещение за WC , етаж 1 – 5,00 кв. м; Бар „Север” – закрита площ 12,80 кв. м, открита площ (тераса) – 37,13 кв. м; Два броя складови помещения с обща площ – 48,20 кв. м; Покрита тераса (навес) в северната част на плаж „Сахара ІІ” – 56,00 кв. м; Лечебен плаж „Север” – 166,00 кв. м; Медицински пункт – 12,87 кв. м; общо: закрити площи – 48 4,88 кв. м и открити площи (включително навес) – 439,92 кв. м, за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември, находящи се в УПИ І - 43, кв. 4, к. к. „Св. Св . Константин и Елена“, гр. Варна, актуван с АПДС No 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кабинет „Маникюр/педикюр” - помещение с площ 10,90 кв. м, заедно с движимо имущество, част от обору дването на кабинета, находящо се в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държавна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Фризьорски салон” - помещение с площ 10,40 кв. м, заедно с движимо имущество, част от оборудването на кабинета, находящо се в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държавна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кафе „Делфин“ , с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м и открита тераса 320,00 кв. м, за сезонно ползване от 16 юни до 16 септември, на миращо се във Военно-почивен дом „Сарафово” , област Бургас, община Поморие, м. „Лахана”, имот публична държавн а собственост, с АПДС No 2658/03. 10.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собствен ост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 5 – за търговска дейност, с отдаваема площ 62,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 3 – за търговска дейност, с отдаваема площ 61,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 20 (офис), за търговск а дейност, с отдаваема площ 1 9 кв. м, намиращо се в сградата на Военен клуб – гр. Свищов, с адрес: гр . Свищов, ул. „Алеко Константинов” No 2, сграда с идентификатор 65766.702.2160 .1, имот публична държавна собственост, с АПДСNo 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваем а площ 123,43 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140-142 , ет. 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 1 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1. 3, с отдаваема площ 82,00 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140- 142 , ет. 1, имот частна държавна собс твеност, с АЧДС No 4697/28.03. 2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв. м , със самостоятелен вход, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 673 38.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв. м , със самостоятелен вход, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 37 (заведение за хранене) с площ 178,00 кв. м, находящо се във ВК – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кафе-аперитив – помещение за търговска дейност с отдаваема площ 97 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Лом, град Лом, ул. “Славянска ” No 5, имот публична държавна собственост, с АПДС No 3526/27.07.2012 г., в с града с идентификатор 44238.505.1577.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 33, с отдаваема пло щ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32А, с отдаваема пло щ 25,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32, с отдаваема пло щ 25,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Фризьорски салон” - помещение с площ 10,40 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването н а кабинета, находящо се в спор тно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кабинет „Маникюр/педикюр” - помещение с площ 10,90 кв. м, заедн о с движимо имущество, част от обору дването на кабинета, находящо с е в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдавае ма площ 8,20 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична дър жавна собствен ост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Лекарски кабинет” - помещение с площ 16,30 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването на кабинета, находящо се в спор тно – въстановителния център на хотел „ Шипка”, находящ се в град Софи я, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Козметичен салон” - помещение с площ 11,70 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването н а кабинета, находящо се в спор тно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо с е в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, частна държавна собственост, с АДС No 2360/18.07. 2012 г., в поземлен имот с иден тификатор 04279.613.199, по кадастр. карта, о добрена със Заповед NoРД-18-3 2/10.05.2006 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Ски гардероб” - недвижим имот с идентификатор 65231.920.287.1, с площ 169,00 кв. м, находящ се в хотел “Олимп”, К.К. „Боровец”, м. „ Ротата”, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва:Помещение No 37/заведе ние за хранене/ с пл ощ 178,00 кв. м, наход ящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Бори с ІІІ” No 13, публична държавна собственост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

 

Архив 2017 г.


Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „ Кафе – клуб” с отдаваема площ 203, 00 кв.м. и лятна градина с пл ощ 190,00 кв.м., във ВК - гр. Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Адам Мицк евич” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 13 - бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр . Гоце Делчев, град Гоце Делчев , ул. “Драма”No 1, публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сг рада с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 12 - бивш лекарски ка бинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр . Гоце Делчев, град Гоце Делчев , ул. “Драма”No 1, публична държавна собствено ст, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сг рада с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ритуална зала ДНА, с площ 118,00 кв. м, находяща се във ВК- гр ад Враца, ул. “Трайчо Китанчев”No 9, публич на държавна собственост, с АДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 29,00 КВ. М. ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 2223/15.10.2002 г, С АДРЕС: ГРАД ЧИРПАН, БУЛ. “ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ” No 59, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. ЧИРПАН

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Механа „Чипика”, находящ а се в сградата на Военен клуб – гр. Ло веч, с отдаваема площ 136,00 кв. м, ад министративен адрес град Ловеч, бул. “България” No 41, с АДС No 2547/29.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Бар „Морска звезда”, Бар „Морски кът”, съблекални към плаж „Сахара ІІ” – етаж 2 и тоалетни към барове; Снек бар „Юг” и лечебен плаж „Юг”; съблекални към плаж „Сахара ІІ” и помпено помещение за WC – ет. 1; Бар „Север”, открита площ /тераса/ към Бар „Север”, два броя складови помещения, медицински пункт, покрита тераса в северната част на плаж „Сахара ІІ” и лечебен плаж „Север”; общо: закрити площи - 484,88 кв.м. и открити площи /включително навес/ - 439,92 кв.м., за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември, находящ се в ПИ № 10, к.к. „Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, с АДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификат ор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв. м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АДС No 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Носеща конструкция за антена- масивна, кабелни трасета – 25 мет ра, шкаф за апаратура, покривна площ – 41,58 кв.м. и камериерски офис – 3,3 5 кв.м., находящи се в град Несебър, кв. “Черно м оре”, ул. „Хан Крум” No 1-114, хо тел и бунгала „Несебър - МО”, публична държав на собственост, с АДС No 2538/04. 05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.100.108.1.25, БИВШ ГАРНИЗОНЕН СТОЛ , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СУТЕРЕН С ПЛОЩ 251,00 КВ . М ., ПАРТЕР С ПЛОЩ 411,00 КВ . М . И ЕТАЖ С ПЛОЩ 382,00 КВ , ОБЩА ПЛОЩ ОТ 1044,00 КВ . М . НАХОДЯЩ СЕ В ГР . СОФИЯ , УЛ . „6 – ТИ СЕПТЕМВРИ ” No 3 ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 0003/12.03.1997 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: КИНОСАЛОН С ПЛОЩ 1005 КВ . М ., С АДС No 1311/01.07.1996 г . В СГРАДАТА НА ВМК - ГР . ВАРНА , БУЛ . „ ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ” No 2

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 14 – бивша стая за охрана, с отдаваема площ 10 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за разполагане на автомат за кафе и топли напит ки в сградата на ВК-гр. Велико Търново, с адр ес: гр. Велико Търново, пл. „Ма йка България” 1, имот публична държавна собств еност, с АДС No 0263/13.06.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Недвижим имот за поставяне на рекламно стационарно съоръжение с размер 4 м / 3 м, с обща рекламна пло щ 12 кв. м, разположено върху ча ст от дворното място на хотел „Шипка”, находящ се в град София, бул. “Тотлебен”No 34а , с АДС No 01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 109,50 кв.м, обособена част от недвижим имот с идентификатор 56722.659.847.1, наход ящ се в гр. Плевен, ул. „До йран” 77, в сградата на ВК - гр. Плевен, с А ДС No 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 /бивш интернет кл уб/, с отдаваема площ от 276,00 кв.м., гр. Велико Търново, пл. „Майка България” 1, в сградата на ВК-гр. Ве лико Търново, публична държавна собствено ст, с АДС No 0263/13.06.2001

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32, с отдаваема площ от 30,00 кв.м., за офис-магазин, във ВМК - гр. Варна, с адрес: гр . Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 1311 /01.07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина, във ВК - гр. Свищов, с адрес гр. Свищов, ул. „Алеко Константино в” No2, в УПИ пл. No ХVІ-2160, с АДС No 1418 /10.09.2003 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина във ВК - гр. Шумен , с адрес гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич” No 2, п ублична държавна собственост, с АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина във ВМК - гр. Варна, с адрес гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собст веност, с АДС No 1311 /01..07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина в централното фоайе на ВК - гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „ Одрин” No4, в ПИ пл. No 508, пу блична държавна собственост, с АДС No 0072 /20.07.1998 г.Article | by Dr. Radut