Jump to Navigation

Архив: Обяви за търгове

Архив 2018 г.


Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Магазин № 2, самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м, адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ № 140-142, етаж 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 4697/28.03.2002г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1 – Ресторант-механа , с отдаваема площ – 396 кв. м, намиращо се във ВМК – гр. Варна, с адрес гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ No 2, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Дворно място с отдаваема площ 97 кв.м. находящо се в гр. Самоков, ул.”Цар Борис III” № 12, ВК – Самоков, поземлен имот с идентификатор 65231.909.364, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 7,47 кв. м., находящо се във ВК - гр. Лом, ул. “Славянска” No 5, етаж 2 в сграда с идентификатор 44238 .505.1577.1, имот публична държавна собственост, АПДС No 3526/27.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: помещение No 25 с отдаваема площ 28 кв. м и помещение No 43 с отдаваема площ 34 кв. м, с обща площ 62,00 кв. м, находящи се във ВК – Самоков, гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ“ No 12, етаж 1, имоти публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Заведение за хранене и развлечения – функционално свързани помещения с обща застроена площ 345,75 кв. м и тераса с площ 270,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ No 9, имот публична държавна собственост, с АПДС No 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Функционално свързани помещения с обща застроена площ 64,00 кв. м и тераса с площ 36,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Гараж с отдаваема площ 16,00 кв. м, адрес: град Смолян, бул.”България” No 77, в сградата на Военен клуб – гр. Смолян, имот публична дър жавна собственост, АПДС No 1405/16.11.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 3 кв. м, за поставяне/ инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохол ни напитки и пакетирани изделия находящ се в част от фоайето на спортно – възстановителен център в хотел „Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”No 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС No 01748/08.09.1999г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ No 20 /ОФИС/ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 19,00 КВ.М. С АДРЕС: ГР. СВИЩОВ, УЛ. “АЛ. КОНСТАНТИНОВ” No 2, В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД СВИЩОВ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, с АДС No 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификатор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв.м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АПДС No 1317/01.02.2013г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Самостоятелно помещение с площ 30,00 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на военния клуб Ямбол със самостоятелен вход от югозападната страна, находящ се на адрес: град Ямбол, ул. “Бузлуджа” No 2, имот публична държавна собственост,с АПДС No 0304/09.10.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива – първо ниво със застроена площ от 525 кв.м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв.м. – стълбище, обща разгъната площ от 546 кв. м., с адрес: гр. Кърджали, ул. „Републиканска” No 51, имот публична държавна собственост, с АПДС No 2806/03.11.2015г.,поправен на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС, с АПДС No 2822/28.12.2015г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 5 с отдаваема площ 62,00 кв.м., с предназначение – за търговска дейност, находящ се във Военен клуб-Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” No 8, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1150/20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – Самостоятелно помещение за търговска дейност (с предназначение за обществено хранене), идентификатор 87374.542.92.3.17, с няколко независими един от друг входове /изходи/, с отдаваема площ 768 кв.м. и 239 кв.м. сутерен, находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Срем” No 2, имот публична държавна собственост, АПДС No 3132 / 16.02.2012 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Видин, с обща площ 360 кв. м, адрес: гр. Видин, ул. „Баба Вида” No 15, в имот публична държавна собственост, АПДС No 2747/19.04.2011г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1. Механа с отдаваема площ 436,00 кв.м и лятна градина с площ 4 37,00 кв.м. 2. Хотелска част с отдаваема площ 126,62 кв.м. 3. Киносалон с отдаваем а площ 287,57 кв.м. , Находящи се в гр. Шумен, ул. “Адам Мицкевич” No 2, в сградата на Военен клуб – град Шумен, публична държавна собственост, с АДС No 0259 /25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Заведение за обществено хранене, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.2.7, състоящ се от зали за консумация, механа, кухненски блок, складове, сервизни помещения и стълбище с обща застроена площ 376,90 кв. м, заедно с открита площ към него 400 кв. м., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ВК – гр. Сливен, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект с предназначение за обществено хранене с идентификатор 67338.533.58.1.1, със застроена площ 426,45 кв. м ., сграда с идентификатор 67338.533.58.10, със застроена площ 56 кв. м., с предназначение за „друг вид обществен обект, комплекс“ и открита площ от 150 кв. м., разположена между самостоятелен обект с идентификатор 67338.533.58.1.1 и сграда с идентификатор 67338.533.58.10, адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2, самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910. 1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м, адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ No 140-142, етаж 1, имот частна държавна соб ственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Хангар (Хале)“ – част от хотелски комплекс „Шипка“, с площ от 87 кв. м, за търговска дейност (за автодиагностичен център), на адрес: град София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 34А (с вход от ул. „Йоаким Кърчовски“), имот частна държавна собственост, с АЧДС No 017 48/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 25 с отдаваема площ 28 кв. м и помещение No 43 с отдаваема площ 34 кв. м, с обща площ 62,00 кв. м, находящи се във ВК – Самоков, гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ“ No 12, етаж 1, имоти публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Класически ресторант „Романтик” към хотел „Флагман“, адрес: гр. Варна, к. к. „Св. Св. Константин и Елена”, представляващ общо 926,00 кв. м закрита, открита площ и 10,00 куб. м хладилна камера. В т. ч. 500,00 кв. м открита площ и 426,00 кв. м закрита площ: 190,50 кв. м търговска зала; 47,00 кв. м помощни помещения; 24,52 кв. м коридор; 27,80 кв. м санитарни помещения; 8,70 кв. м помощни помещения към санитарни помещения; 7,60 кв. м склад към бар; хладилна камера 10,00 куб. м; 110,30 кв. м кухненски блок; 9,50 кв. м склад към кухненски блок; 205 броя движими вещи, имот публична държавна собственост, АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 7,47 кв. м, находящо се във ВК - гр . Лом, ул. “Славянска” No 5, етаж 2 в сграда с идентификатор 44238.505.1577 .1, имот публична държавна собственос т, АПДС No 3526/2 7.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350 кв. м

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 3 кв. м, за поставяне/ инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохол ни напитки и пакетирани изделия находящ се в част от фоайето на спортно – възстановителен център в хотел „ Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”No 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС No 01748/08.09.1999г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Гараж с отдаваема площ 16,00 кв. м, адрес: град Смолян, бул.”България” № 77, в сградата на Военен клуб – гр. Смолян, имот публична държавна собственост

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, предст авляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива със застр оена площ от 525 кв.м, състоящ се от фоайе, тъм ни помещения два броя, санитарни възли два броя, зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със за строена площ от 21. кв.м.- стълбище, обща разгъната застроена площ от 546 кв.м. , с адрес: гр. Кърджали, ул. “Републиканска” No 51, публична държавна собствено ст, с АПДС No 2806/03.11.2015 г., поправен на ос нование чл. 72, ал. 2 от ЗДС , с АПДС No 2822/28.12.2015 г.

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Заведение за хранене и развлечения – функционално свързани помещения с обща застроена площ 345,75 кв. м и тераса с площ 270,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Oбявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Функционално свързани помещения с обща застроена площ 64,00 кв. м и тераса с площ 36,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение № 32 - офис – магазин, с отдаваема площ 30 кв. м, находящ се във Военоморски клуб гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 2, публична държавна собственост, с АПДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещения № 31 и № 35 – офиси, с обща отдаваема площ 20 кв. м, находящи се във Военоморски клуб – гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 2, публична държавна собственост, с АПДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във Военен клуб – гр. Самоков, ул. „Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в град Плевен, ул. “Дойран” No77, както следва: Ресторант – самостоятелен обект за търговска дейност, с отдаваема площ - 385,25 кв.м., тераса за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври, с отдаваема площ 54,00 кв.м., находящи се на първи етаж, както и помещения за търговска дейност на кота -4,25 м в сградата, с отдаваема площ 181,50 кв.м., част от сграда с идентификатор 56722.659.847.1, публична държавна собственост, с АДС No 5248/24.03.2011 г, с адрес: град Плевен, ул. “Дойран” No77, в сградата на ВК-Плевен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Подблоково пространство – за офис : 4 (четири) стаи, коридор и с ервизни помещения с обща отдаваема площ 96,50 кв. м, към сградата на Во енен клуб – гр. Харманли, с адрес: пл. ,,Възражд ане” No 12, имот публична държав на собственост, с АПДС No 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваем а площ 123,43 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140-142 , ет. 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Снек - бар с отдаваема площ 140,22 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Враца, с обща площ 350 кв. м (първо ниво – 147 кв. м и второ ниво – 203 кв. м), с адрес: гр. Враца, ул. „Трайко Китанчев” No 9, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва:Военен стол с отдаваема площ 860,27 кв. м , състоящ се от две зали за хранене, кухненски, сервизни и складови помещения със ЗП = 743, 27 кв. м, изба и котелно със ЗП = 117,00 кв. м, с предназначение – за търговска дейност, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Розова долина” No 7, имот публична държавна собственост, с АДС No 1843/12.04.1977 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във Военен клуб – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Малък магазин” – търговски обект за печатни изделия и промишле ни стоки или рекламен офис, със застроена площ 7,00 кв. м, за сезонно по лзване от 01 ноември до 30 април, намиращ се в хотел „Олимп”, м. „Ротата”, К К „Боровец”, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собстве ност, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Външен бар към басейните на хотел „Флагман” с открита площ 135 кв. м, в това число: Снек-бар с размери 5,00/5,00 кв. м. – 25 кв. м; Пло щадка с барплот с размери 12,40/3,50 кв. м – 43,40 кв. м; Площадка с беседка с ра змери 9,00/3,60 кв. м – 32,40 кв. м (налична е дърве на беседка върху площадката – 7,0 0/3,00 кв. м); Пътека с размери 4,90/1,20 кв. м –5,88 кв. м; Площадка с беседка с раз мери 7,75/3,65 кв. м – 28,29 кв. м (налична е дървена беседка върху площадката – 7,00/ 3,00 кв. м), за сезонно ползване от 15 юни до 15 септември, находящи се в УПИ І - 43, кв. 4, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, имот публична държавна собственост, с АПДС No 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: 1. Помещение „Кафе-аперитив” с площ 213,60 кв. м и лятна тераса към него с площ 130 кв. м, обща площ 343,60 кв. м;

2. Помещение „Лятна кухня” с площ 55,00 кв. м и лятна тераса къ м нея с площ 315 кв. м, обща площ 370,00 кв. м, с адрес: град Враца, ул. „Тр айко Китанчев” No 9, ет. 1, Военен клуб – гр. Враца, в имот публична държавна собств еност, с АПДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Снек - бар с отдаваема площ 140,22 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.100.108.1.25 и идеални части от незастроена площ, върху която е изградена сградата, бивш гарнизонен стол, състоящ се от сутерен с площ 251,00 кв. м, партер с площ 411,00 кв. м и етаж с площ 382,00 кв. м, обща площ от 1 044,00 кв. м, идеални части 20,78 кв. м, с административен адрес: гр. София, ул. „6 – ти септември” No 3 , публична държавна собственост, с А ПДС No 0003/12.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: ЧАСТ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР No 68789.29.6.1, ПОМЕЩЕНИЕ No 15, С ПЛОЩ 7 КВ . М ., НАХОДЯЩО СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ ВЪВ ВК - ГР . ДУПНИЦА , УЛ . “ НИКОЛАЕВСКА ” No 8 ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 1317/01.02.2013 г

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ресторант – самостоятелен обект за търговска дейност, с отдаваема площ - 385,25 кв.м., тераса за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври, с отдаваема площ 54,00 кв.м., находящи се на първи етаж, както и помещения за търговска дейност на кота -4,25 м в сградата, с отдаваема площ 181,50 кв.м., част от сграда с идентификатор 56722.659.847.1, публична държавна собственост, с АДС No 5248/24.03.2011 г, с адрес: град Пл евен, ул. “Дойран” No77, в сградата на ВК-Плевен

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение за търговска дейност, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.1.2, с отдаваема площ 183,00 кв. м, с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен, в и мот публична държавна собственост, с А ПДС No 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от покривното пространство за монтиране на две носещи мета лни конструкции на светещи рекламни съоръжения и част от югозападна та фасада (калкан), с отдаваема площ 25,00 кв. м – за монтаж на рекламни елементи, на сградата на Военно общежитие „5- ти километър“, с идентификатор 68134.4081.5018.1, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 111, имот публична държавна собственост , с АПДС No 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособен и части от недвижим имот – публична държавн а собственост, както следва: Бар „Морска звезда” – закрита площ 219,97 кв. м, открита площ – 80,79 кв. м; Бар „Морски кът” с площ 39,60 кв. м; Съблекални към плаж „Сахар а ІІ”, етаж 2 – 13,00 кв. м; Тоалетни към барове „Морска звезда” и „Морски кът” – 23,18 кв. м; Снек бар „Юг” – 39,06 кв. м; Лечебен плаж „Юг” – 100,00 кв. м; Съблекални към плаж „Сахара ІІ”, етаж 1 – 71,20 кв. м; Помпено помещение за WC , етаж 1 – 5,00 кв. м; Бар „Север” – закрита площ 12,80 кв. м, открита площ (тераса) – 37,13 кв. м; Два броя складови помещения с обща площ – 48,20 кв. м; Покрита тераса (навес) в северната част на плаж „Сахара ІІ” – 56,00 кв. м; Лечебен плаж „Север” – 166,00 кв. м; Медицински пункт – 12,87 кв. м; общо: закрити площи – 48 4,88 кв. м и открити площи (включително навес) – 439,92 кв. м, за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември, находящи се в УПИ І - 43, кв. 4, к. к. „Св. Св . Константин и Елена“, гр. Варна, актуван с АПДС No 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кабинет „Маникюр/педикюр” - помещение с площ 10,90 кв. м, заедно с движимо имущество, част от обору дването на кабинета, находящо се в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държавна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Фризьорски салон” - помещение с площ 10,40 кв. м, заедно с движимо имущество, част от оборудването на кабинета, находящо се в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държавна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кафе „Делфин“ , с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м и открита тераса 320,00 кв. м, за сезонно ползване от 16 юни до 16 септември, на миращо се във Военно-почивен дом „Сарафово” , област Бургас, община Поморие, м. „Лахана”, имот публична държавн а собственост, с АПДС No 2658/03. 10.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 8,20 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собствен ост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 5 – за търговска дейност, с отдаваема площ 62,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 3 – за търговска дейност, с отдаваема площ 61,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 20 (офис), за търговск а дейност, с отдаваема площ 1 9 кв. м, намиращо се в сградата на Военен клуб – гр. Свищов, с адрес: гр . Свищов, ул. „Алеко Константинов” No 2, сграда с идентификатор 65766.702.2160 .1, имот публична държавна собственост, с АПДСNo 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 2 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваем а площ 123,43 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140-142 , ет. 1, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 4697/28.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Магазин No 1 , самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1. 3, с отдаваема площ 82,00 кв. м, с адрес : гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ No 140- 142 , ет. 1, имот частна държавна собс твеност, с АЧДС No 4697/28.03. 2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв. м , със самостоятелен вход, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 673 38.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв. м , със самостоятелен вход, в имот публична държавна собственост, с АПДС No 0247/06.02.2001 г., с адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител“ No 5, ет. 1, ВК – гр. Сливен.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 37 (заведение за хранене) с площ 178,00 кв. м, находящо се във ВК – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кафе-аперитив – помещение за търговска дейност с отдаваема площ 97 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Лом, град Лом, ул. “Славянска ” No 5, имот публична държавна собственост, с АПДС No 3526/27.07.2012 г., в с града с идентификатор 44238.505.1577.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 33, с отдаваема пло щ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32А, с отдаваема пло щ 25,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32, с отдаваема пло щ 25,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Фризьорски салон” - помещение с площ 10,40 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването н а кабинета, находящо се в спор тно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Кабинет „Маникюр/педикюр” - помещение с площ 10,90 кв. м, заедн о с движимо имущество, част от обору дването на кабинета, находящо с е в спортно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдавае ма площ 8,20 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична дър жавна собствен ост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Лекарски кабинет” - помещение с площ 16,30 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването на кабинета, находящо се в спор тно – въстановителния център на хотел „ Шипка”, находящ се в град Софи я, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Козметичен салон” - помещение с площ 11,70 кв. м, заедно с дви жимо имущество, част от оборудването н а кабинета, находящо се в спор тно – възстановителния център на хотел „Шипка”, находящ се в град Соф ия, бул. “Тотлебен”No 34а, частна държ авна собственост, с АДС No 01748/08 .09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо с е в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, частна държавна собственост, с АДС No 2360/18.07. 2012 г., в поземлен имот с иден тификатор 04279.613.199, по кадастр. карта, о добрена със Заповед NoРД-18-3 2/10.05.2006 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Ски гардероб” - недвижим имот с идентификатор 65231.920.287.1, с площ 169,00 кв. м, находящ се в хотел “Олимп”, К.К. „Боровец”, м. „ Ротата”, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва:Помещение No 37/заведе ние за хранене/ с пл ощ 178,00 кв. м, наход ящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Бори с ІІІ” No 13, публична държавна собственост, с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

 

Архив 2017 г.


Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „ Кафе – клуб” с отдаваема площ 203, 00 кв.м. и лятна градина с пл ощ 190,00 кв.м., във ВК - гр. Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Адам Мицк евич” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 13 - бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр . Гоце Делчев, град Гоце Делчев , ул. “Драма”No 1, публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сг рада с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 12 - бивш лекарски ка бинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр . Гоце Делчев, град Гоце Делчев , ул. “Драма”No 1, публична държавна собствено ст, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сг рада с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Ритуална зала ДНА, с площ 118,00 кв. м, находяща се във ВК- гр ад Враца, ул. “Трайчо Китанчев”No 9, публич на държавна собственост, с АДС No 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 29,00 КВ. М. ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 2223/15.10.2002 г, С АДРЕС: ГРАД ЧИРПАН, БУЛ. “ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ” No 59, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. ЧИРПАН

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Механа „Чипика”, находящ а се в сградата на Военен клуб – гр. Ло веч, с отдаваема площ 136,00 кв. м, ад министративен адрес град Ловеч, бул. “България” No 41, с АДС No 2547/29.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Бар „Морска звезда”, Бар „Морски кът”, съблекални към плаж „Сахара ІІ” – етаж 2 и тоалетни към барове; Снек бар „Юг” и лечебен плаж „Юг”; съблекални към плаж „Сахара ІІ” и помпено помещение за WC – ет. 1; Бар „Север”, открита площ /тераса/ към Бар „Север”, два броя складови помещения, медицински пункт, покрита тераса в северната част на плаж „Сахара ІІ” и лечебен плаж „Север”; общо: закрити площи - 484,88 кв.м. и открити площи /включително навес/ - 439,92 кв.м., за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември, находящ се в ПИ № 10, к.к. „Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна, с АДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификат ор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв. м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АДС No 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Носеща конструкция за антена- масивна, кабелни трасета – 25 мет ра, шкаф за апаратура, покривна площ – 41,58 кв.м. и камериерски офис – 3,3 5 кв.м., находящи се в град Несебър, кв. “Черно м оре”, ул. „Хан Крум” No 1-114, хо тел и бунгала „Несебър - МО”, публична държав на собственост, с АДС No 2538/04. 05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.100.108.1.25, БИВШ ГАРНИЗОНЕН СТОЛ , СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СУТЕРЕН С ПЛОЩ 251,00 КВ . М ., ПАРТЕР С ПЛОЩ 411,00 КВ . М . И ЕТАЖ С ПЛОЩ 382,00 КВ , ОБЩА ПЛОЩ ОТ 1044,00 КВ . М . НАХОДЯЩ СЕ В ГР . СОФИЯ , УЛ . „6 – ТИ СЕПТЕМВРИ ” No 3 ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 0003/12.03.1997 г .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: КИНОСАЛОН С ПЛОЩ 1005 КВ . М ., С АДС No 1311/01.07.1996 г . В СГРАДАТА НА ВМК - ГР . ВАРНА , БУЛ . „ ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ” No 2

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 14 – бивша стая за охрана, с отдаваема площ 10 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за разполагане на автомат за кафе и топли напит ки в сградата на ВК-гр. Велико Търново, с адр ес: гр. Велико Търново, пл. „Ма йка България” 1, имот публична държавна собств еност, с АДС No 0263/13.06.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1,публична държавна собственост, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с иде нтификатор 17395.501.2527.1.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Недвижим имот за поставяне на рекламно стационарно съоръжение с размер 4 м / 3 м, с обща рекламна пло щ 12 кв. м, разположено върху ча ст от дворното място на хотел „Шипка”, находящ се в град София, бул. “Тотлебен”No 34а , с АДС No 01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение с отдаваема площ 109,50 кв.м, обособена част от недвижим имот с идентификатор 56722.659.847.1, наход ящ се в гр. Плевен, ул. „До йран” 77, в сградата на ВК - гр. Плевен, с А ДС No 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 /бивш интернет кл уб/, с отдаваема площ от 276,00 кв.м., гр. Велико Търново, пл. „Майка България” 1, в сградата на ВК-гр. Ве лико Търново, публична държавна собствено ст, с АДС No 0263/13.06.2001

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 32, с отдаваема площ от 30,00 кв.м., за офис-магазин, във ВМК - гр. Варна, с адрес: гр . Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 1311 /01.07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина, във ВК - гр. Свищов, с адрес гр. Свищов, ул. „Алеко Константино в” No2, в УПИ пл. No ХVІ-2160, с АДС No 1418 /10.09.2003 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина във ВК - гр. Шумен , с адрес гр. Шумен, ул. „Адам Мицкевич” No 2, п ублична държавна собственост, с АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина във ВМК - гр. Варна, с адрес гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собст веност, с АДС No 1311 /01..07.1996 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на кафемашина в централното фоайе на ВК - гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „ Одрин” No4, в ПИ пл. No 508, пу блична държавна собственост, с АДС No 0072 /20.07.1998 г.Article | by Dr. Radut