Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб се намира в центъра на гр. Лом, на главната улица „Славянска“ № 5, в съседство с Народно читалище „Постоянство 1856“.Сградата е двуетажна, построена през 1911 година и до 1983 г. е била банка, след което е предоставена на Министерство на отбраната за военен клуб.

Сградата е двуетажна, построена през 1911 година и до 1983 г. е била банка, след което е предоставена на Министерство на отбраната за военен клуб.

Клубът е средище за пенсионирани военнослужещи и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Съюза на ветераните от войните на България, които участват във всички мероприятия на града. Честват се национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut