Jump to Navigation

Грамоти и благодарствени писма

Благодарствено писмо от Командване на сухопътни войски

 

Благодарствено писмо от кмета на община Айтос

 

Благодарствено писмо от командващия на Съвместното командване на силите

 

Благодарствен адрес от началника на Военна академия "Г.С.Раковски", контраадмирал Митко Петев

 

Благодарствен адрес от директора на Комендаство-МО

 

Благодарствен адрес от РС "Военна полиция" - Пловдив

 

Благодарствен адрес от името на фондация "Лале"

 

Благодарствен адрес от и.д. директора на служба "Военна информация"

 

Благодарствен адрес от Дирекция "Операции и подготовка" - МО

 

Благодарствено писмо от Васил Ризов, заместник-председател на ДКСИ

 

Благодарствено писмо от името на дирекция "Правно-нормативна дейност"

 

Благодарствено писмо от дружество "Военноинвалид", гр. Видин

 

Благодарствено писмо от група, посетила Виетнам

 

Писмо с вх. № 468/16.01.2015 г. от Столична община

 

Писмо с вх. № 461/16.01.2015 г. от ВФ 24620

 

Благодарствено писмо от фондация "СТАРТ"

 

Писмо от Началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

 

Писмо от Агенция по заетостта, относно провеждането на трудова борса във ВК Айтос

 

Писмо с вх. № 3032/02.04.2015 г.

 

Писмо от Военна академия "Г. С. Раковски"

 

Писмо от ЦВО

 

Писмо с вх. № 11273/23.12.2014 г.

 

Писмо от служба "Военна информация"

 

Писмо от СВБГА

 

Писмо от сем. Ноеви, ОДЗ - Младост

 

Писмо от родители на деца при ОДЗ - Младост

 

Писмо от дирекция "Стратегическо планиране" на МО

 

Писмо от дружество "Рай", гр. Айтос

 

Писмо от отдел Логистика, КСВ

 

Писмо с вх. № 1100/03.02.2015 г. от МОДО България

 

Писмо с вх. № 69/06.01.2015 от ЦИИУС на НАТО

 

Сертификат от фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията"

 

Писмо от Посолството на Палестина

 

Поздравителен адрес от г-н Стоян Стаматов, началник на ЦВО

 

Благодарствено писмо от родителите на деца от I-ва група към ЦДГ "Слава" - 25.03.2015 г.Article | by Dr. Radut