Jump to Navigation

Грамоти и благодарствени писма

Благодарствено писмо от директора на служба "Военна полиция"

 

Благодарствено писмо от директора на "Информационен център на МО"

 

Благодарствено писмо от Посланика на Република Азербайджан

 

Благодарствено писмо от директора на Института по отбрана

 

Благодарствено писмо от председателя на НС "Отбрана"

 

Благодарствено писмо от директора на служба "Военна информация"

 

Благодарствено писмо от заместник-министъра на отбраната

 

Благодарствено писмо от полковник Стайко Прокопиев

 

Благодарствен адрес от командира на ВВУБ "Георги Бенковски"

 

Благодарствено писмо от дирекция "Стратегическо планиране"

 

Благодарствено писмо от началника на щаба на съвместното командване на силите

 

Благодарствен адрес от началника на КИЦ - София

 

Благодарствено писмо от Директора на служба "Военна полиция"

 

Благодарствено писмо от Министъра на отбраната

 

Благодарствено писмо от Заместник началника на отбраната

 

Благодарствено писмо от Командира на военноморските сили

 

Благодарствено писмо от Дирекция "Комуникационни и информационни системи"

 

Благодарствено писмо от Дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от Командира на военноморските силиArticle | by Dr. Radut