Jump to Navigation

Грамоти и благодарствени писма

Благодарствено писмо от началника на Централно военно окръжие

 

Благодарствено писмо от командира на военноморските сили

 

Благодарствено писмо от директора на РС "Военна полиция" - Пловдив

 

Поздравителен адрес от командира на военно формирование 28000

 

Поздравителен адрес от областния управител на област Пловдив

 

Благодарствен адрес от командващия на съвместното командване на силите

 

Поздравителен адрес от Началника на Централно военно окръжие

 

Благодарствен адрес от директора на служба "Военна полиция"

 

Поздравителен адрес от директора на дирекция "Финанси"

 

Поздравителен адрес от началника на отбраната

 

Поздравителен адрес от командващия на съвместното командване на силите

 

Поздравителен адрес от командира на военноморските сили

 

Поздравителен адрес от главния инспектор на Министерство на отбраната

 

Поздравителен адрес от командира на съвместното командване на специалните операции

 

Поздравителен адрес от командира на сухопътните войски

 

Поздравителен адрес от командира на военновъздушните сили

 

Поздравителен адрес от командира на стационарната КИС

 

Благодарствено писмо от Командира на военно формирование 28610

 

Благодарствено писмо от директора на дирекция "АИО"

 

Благодарствено писмо от секретаря на СБДДС

 

Благодарствено писмо от Директор на CMDR COE

 

Благодарствено писмо от директора на института по отбрана

 

Благодарствено писмо от председателя на военно-апелативния съд

 

Благодарствено писмо от И. Д. директора на служба "Военна информация"

 

Благодарствен адрес от Регионална служба "Военна полиция" - Плевен

 

Благодарствен адрес от Командващия съвместното командване на силите

 

Благодарствено писмо от началника на военно формирование 52370

 

Благодарствено писмо от председателя на БНКВИ

 

Благодарствено писмо от Командира на военно формирование 52090

 

Благодарствено писмо от Директор на CMDR COE

 

Благодарствено писмо от Командира на сухопътните войски

 

Благодарствено писмо от доктор Григоров

 

Поздравителен адрес от началника на военно окръжие II степен - Перник

 

Благодарствено писмо от директора на дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от началник на канцеларията на командира на СВ

 

Благодарствено писмо от началник на комендантство - МО

 

Благодарствено писмо от управителя на БПЛР - Банкя

 

Благодарствено писмо от управителя на БПЛР - Банкя

 

Благодарствено писмо от ръководството на "AГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО"

 

Благодарствено писмо от Директора на служба "Военна полиция"

 

Благодарствено писмо от посланика на Нидерландия

 

Благодарствено писмо от директора на дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от Началника на Комендантство-МО

 

Благодарствено писмо от командира на Военноморските сили

 

Благодарствено писмо от дирекция "Миграция"

 

Благодарствено писмо от командира на военно формирование 44510

 

Благодарствено писмо от директора на РС "Военна полиция" - гр. Плевен

 

Благодарствено писмо от началника на Централно Военно Оръжие

 

Благодарствено писмо от управителният съвет на СФСМВР

 

Благодарствено писмо от командващия на съвместно командване на силите

 

Благодарствено писмо от главна дирекция "Пожарна безопасност и защина на населението"

 

Благодарствено писмо от директор на дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от Министъра на туризма

 

Благодарствено писмо от Секретаря на Съвета по безопасност на движението на децата в София при Столична община

 

Благодарствено писмо от председателят на Българската Авиационна Асоциация

 

Благодарствено писмо от председателят на СВ БГА

 

Благодарствено писмо от председателят на Българската Авиационна Асоциация

 

Грамота за "Хотелиер на годината 2018"

 

Благодарствено писмо от заместник началника на отбраната и председател на националната военна спортна федерация

 

Благодарствено писмо от главния инспектор на Министерство на отбраната

 

Благодарствено писмо от директора на служба "Военна информация"

 

Благодарствено писмо от директора на дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от директора на служба "Военна полиция"

 

Благодарствено писмо от директора на "Информационен център на МО"

 

Благодарствено писмо от Посланика на Република Азербайджан

 

Благодарствено писмо от директора на Института по отбрана

 

Благодарствено писмо от председателя на НС "Отбрана"

 

Благодарствено писмо от директора на служба "Военна информация"

 

Благодарствено писмо от заместник-министъра на отбраната

 

Благодарствено писмо от полковник Стайко Прокопиев

 

Благодарствен адрес от командира на ВВУБ "Георги Бенковски"

 

Благодарствено писмо от дирекция "Стратегическо планиране"

 

Благодарствено писмо от началника на щаба на съвместното командване на силите

 

Благодарствен адрес от началника на КИЦ - София

 

Благодарствено писмо от Директора на служба "Военна полиция"

 

Благодарствено писмо от Министъра на отбраната

 

Благодарствено писмо от Заместник началника на отбраната

 

Благодарствено писмо от Командира на военноморските сили

 

Благодарствено писмо от Дирекция "Комуникационни и информационни системи"

 

Благодарствено писмо от Дирекция "Операции и подготовка"

 

Благодарствено писмо от Командира на военноморските силиArticle | by Dr. Radut