Jump to Navigation

Архив 2019 г.

19.12.2019 г.

00515-2019-0041

Eжедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел „Шипка“ – град София


05.12.2019 г.

00515-2019-0040

Доставка и монтаж на бяла техника (хладилници) за самостоятелни жилищни помещения, разположени на етажи от 2 до 18 (без 11 и 15 ет.) в сградата на ВО „Пети километър“, имоти от жилищния фонд на МО


02.12.2019 г.

00515-2019-0039

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


11.11.2019 г.

00515-2019-0038

Доставка на природен газ за стопански нужди за Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Детелина", Военно общежитие и Сграда No 38 - БКNo 1 – гр. Казанлък


11.11.2019 г.

00515-2019-0037

Доставка на природен газ за нуждите на Военно общежитие - гр. Стара Загора


06.11.2019 г.

00515-2019-0036

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ТО - София


15.10.2019 г.

00515-2019-0035

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел – Пловдив – Военен клуб - Карлово


09.10.2019 г.

00515-2019-0034

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” – Териториален отдел – София


07.10.2019 г.

00515-2019-0033

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обекти, управлявани от отдел „Представителни обекти на МО“ в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


01.10.2019 г.

00515-2019-0032

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” – Териториален отдел - Варна


18.09.2019 г.

00515-2019-0031

Доставка, монтаж и демонтаж на климатици за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


13.09.2019 г.

00515-2019-0030

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел – Пловдив – хотел „Хармония“


11.09.2019 г.

00515-2019-0029

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Бургас - Военен клуб - Сливен"


09.09.2019 г.

00515-2019-0028

“Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Варна"


04.09.2019 г.

00515-2019-0027

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Бургас - Хотел "Сарафово"


03.09.2019 г.

00515-2019-0026

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Военни общежития – град София


03.09.2019 г.

00515-2019-0025

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Военно общежитие – град Плевен


03.09.2019 г.

00515-2019-0024

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции


23.08.2019 г.

00515-2019-0023

Извършване на конструктивно обследване на части от сградата на хотел „Шипка“


20.08.2019 г.

00515-2019-0022

Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


19.08.2019 г.

00515-2019-0021

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ТО - София по обособени позиции


13.08.2019 г.

00515-2019-0020

Изготвяне на инвестиционен проект за конструктивно укрепване и възстановително-ремонтни дейности на покрива на сградата на Централната армейска библиотека, с адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 9


09.07.2019 г.

00515-2019-0019

Доставка на хладилни камери за обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – хотел „Олимп“ – к.к. Боровец


09.07.2019 г.

00515-2019-0018

Доставка на студен модул за блок - маса за обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – хотел „Флагман“ – к.к. „Св. Св. Константин и Елена“


01.07.2019 г.

00515-2019-0017

Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – с. Орешак, общ. Троян


01.07.2019 г.

00515-2019-0016

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обекти на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позици


07.06.2019 г.

00515-2019-0015

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“по обособени позици


07.05.2019 г.

00515-2019-0014

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело” за обект хотел "Военен клуб - Свищов"


07.05.2019 г.

00515-2019-0013

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело” за обект хотел "Военен клуб - Стара Загора"


07.05.2019 г.

00515-2019-0012

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно- почивно дело” за ПС "Картела", местност Картела


23.04.2019 г.

00515-2019-0011

Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО „Пети километър“, София, бул. Цариградско шосе“ № 111“ по обособени позиции.


12.04.2019 г.

00515-2019-0010

Доставка и монтаж на хладилници, фризери и мини барове за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


05.04.2019 г.

00515-2019-0009

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” в обект Хотел Военен клуб „Сливен”.


05.04.2019 г.

00515-2019-0008

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” към Териториален отдел - Бургас


05.04.2019 г.

00515-2019-0007

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за обекти Хотел „Военен клуб – Гоце Делчев“ и Хотел „Военен клуб – Благоевград“


02.04.2019 г.

00515-2019-0006

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции


13.03.2019 г.

00515-2019-0005

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции


18.02.2019 г.

00515-2019-0004

Oбслужване на социални кухни към Министерство на отбраната – гр. Шумен


04.02.2019 г.

00515-2019-0003

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ ВКВПД " по обособени позиции


17.01.2019 г.

00515-2019-0002

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"


17.01.2019 г.

00515-2019-0001

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост в обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело".
Article | by Dr. Radut