Jump to Navigation

Събиране на оферти с обява-текущи

21.10.2019 г.

2019 - 0025

Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции“, както следва: I-ва обособена позиция: ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. А, ап. 28; ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. Б, ап. 54; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. Г, ап. 112; ж.к. „Полигона“, бл. 6, вх. Г, ап. 104; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. В, ап. 69 II-ра обособена позиция: ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“, бл. 36А, вх. В, ет. 2, ап. 9; ж.к. „Люлин“ 5, ул. „Р. Алексиев“, бл. 519, вх. А, ет. 1, ап. 2; ж.к. „Дружба“, бл. 103, вх. А, ап. 56; ж.к. „Младост“, бл. 214, вх. 1, ап. 15 III-та обособена позиция: ул. „Тарас Шевченко“ № 15, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1; ж.к. „Витоша“, бл. 6, вх. А, ет. 11/12, ап.46 - мезонет


18.10.2019 г.

2019 - 0024

Ремонт на покриви над партер /ниско тяло/ на ВО „5-ти километър“


18.10.2019 г.

2019 - 0023

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси в град Бургас: ж.к. „Меден рудник“, бл. 110, вх. Б, ет. 2, ап. 4; ж.к. „Меден рудник“, бл. 108, вх. А, ет. 5, ап. 13; ж.к. „Меден рудник“, бл. 70, вх. Г, ет. 6, ап. 16; ж.к. „Меден рудник“, бл. 25 (425), вх. 1, ет. 2, ап. 2 “, част от жилищния фонд на Министерство на отбраната


15.10.2019 г.

2019 - 0022

Ремонт и реставрация на зали концертна и заседателна с входни антрета към тях във ВМК-Варна


09.10.2019 г.

2019 - 0021

Доставка и монтаж на газови електро уреди за кухненския блок към хотел „Олимп, к.к. Боровец"


01.10.2019 г.

2019 - 0020

Ремонт на покрив и вътрешни помещения на ВК Кърджали


26.09.2019 г.

2019 - 0019

Подмяна на дограма на Военно общежитие „Тракия“- град Пловдив


13.09.2019 г.

2019 - 0018

Ремонт на общи части в жилищен блок 33, гр. Варна


12.09.2019 г.

2019 - 0017

„Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 28, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 29, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 30, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 31, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 32, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 33, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“.


09.08.2019 г.

2019 - 0016

Конструктивно обследване на части от сградата на Военно общежитие „5-ти километър“


11.06.2019 г.

2019 - 0015

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилна техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


30.04.2019 г.

2019 - 0014

Екзекутивно заснемане по част архитектурна и изготвяне на технически паспорт с възстановяване на техническата документация за сградата на Централния военен клуб с адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 7


30.04.2019 г.

2019 - 0013

Енергийно обследване с издаване на енергиен сертификат на сградата на Централния военен клуб – гр. София


25.04.2019 г.

2019 - 0012

Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел-Варна


05.04.2019 г.

2019 - 0011

Ремонт на фасади на хотел „Фрегата“ – к.к. „Св.Св. Константин и Елена“


15.03.2019 г.

2019 - 0010

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас


06.03.2019 г.

2019 - 0009

Инженеринг за основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе


27.02.2019 г.

2019 - 0008

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управялвани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, както и на движими вещи /машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и други/ по обособени позиции


27.02.2019 г.

2019 - 0007

Транспортно осигуряване за нуждите на ТО-Варна и ТО-Бургас“ по обособени позиции


14.02.2019 г.

2019 - 0006

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с административни адреси за град София: ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15 (бивше ателие 3), ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15, (бивше ателие 2), ж. к. “Свобода”, бл. 35, вх. Г, ет. 2, ап. 59, ж. к. “Толстой”, бл. 43, вх. А, ет. 1, ап. 3, ж. к. “Надежда”, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 63, ж. к. “Красно село”, бл. 206, вх. А, ет. 6, ап. 16, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 2, вх. А, ап. 702, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 132-133, ул. “Буря” № 26, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, ж. к. “Обеля-2”, бл. 234, вх. А, ет. 1, ап. 1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София


01.02.2019 г.

2019 - 0005

Доставка и монтаж на СПА оборудване за нуждите на ИА „ВКВПД“ по обособени позиции


31.01.2019 г.

2019 - 0004

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси : ж.к "Обеля-2", бл.211, вх.В, ет.1, ап.57; ул."Т. Шевченко" № 13, вх.Б, ет.4, ап.8; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.5, ап.23; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.14, ап.73; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.4, ап.17; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.9, ап.43; ж.к."Младост", бл.41, вх.Б, ап.76; ж.к."Младост", бл.370, вх.1, ет.12, ап.71; ж.к."Толстой", бл.39, вх.А, ет.16, ап.103; ж.к."Мусагеница", бл.103, вх.Б, ет.16, ап.150; ж.к."Дружба", бл.318, вх.А, ап.1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София


31.01.2019 г.

2019 - 0003

Изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД


30.01.2019 г.

2019 - 0002

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско“ на МПС-та, собственост на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“; Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на деца; Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.


10.01.2019 г.

2019 - 0001

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/” по обособени позиции
Article | by Dr. Radut