Jump to Navigation

Събиране на оферти с обява-текущи

21.09.2017 г.

2017 - 0018

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”/a>


18.09.2017 г.

2017 - 0017

Извършване на ремонтни дейности на втори и трети административен етаж и покрив на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив


14.09.2017 г.

2017 - 0016

Проектиране, демонтаж, доставка и монтаж на две абонатни станции за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


14.09.2017 г.

2017 - 0015

Aвариен ремонт на канализацията, ремонт на вътрешната водопроводна инсталация в 164 санитарни помещения на общежитие „Пети километър”


14.09.2017 г.

2017 - 0014

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”


12.09.2017 г.

2017 - 0013

Неотложен ремонт на канализацията в сутеренния етаж и покривното покритие на сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ и ДДГ „Кокиче“ – гр. ПловдивArticle | by Dr. Radut