Jump to Navigation

Събиране на оферти с обява-текущи

14.02.2019 г.

2019 - 0006

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с административни адреси за град София: ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15 (бивше ателие 3), ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15, (бивше ателие 2), ж. к. “Свобода”, бл. 35, вх. Г, ет. 2, ап. 59, ж. к. “Толстой”, бл. 43, вх. А, ет. 1, ап. 3, ж. к. “Надежда”, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 63, ж. к. “Красно село”, бл. 206, вх. А, ет. 6, ап. 16, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 2, вх. А, ап. 702, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 132-133, ул. “Буря” № 26, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, ж. к. “Обеля-2”, бл. 234, вх. А, ет. 1, ап. 1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София


01.02.2019 г.

2019 - 0005

Доставка и монтаж на СПА оборудване за нуждите на ИА „ВКВПД“ по обособени позиции


31.01.2019 г.

2019 - 0004

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси : ж.к "Обеля-2", бл.211, вх.В, ет.1, ап.57; ул."Т. Шевченко" № 13, вх.Б, ет.4, ап.8; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.5, ап.23; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.14, ап.73; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.4, ап.17; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.9, ап.43; ж.к."Младост", бл.41, вх.Б, ап.76; ж.к."Младост", бл.370, вх.1, ет.12, ап.71; ж.к."Толстой", бл.39, вх.А, ет.16, ап.103; ж.к."Мусагеница", бл.103, вх.Б, ет.16, ап.150; ж.к."Дружба", бл.318, вх.А, ап.1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София


31.01.2019 г.

2019 - 0003

Изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД


30.01.2019 г.

2019 - 0002

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско“ на МПС-та, собственост на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”; Обособена позиция № 2: Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“; Обособена позиция № 3: Групова застраховка „Злополука“ на деца; Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.


10.01.2019 г.

2019 - 0001

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/” по обособени позиции


20.12.2018 г.

2018 - 0065

Застраховка на сгради и съоражения ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.


23.11.2018 г.

2018 - 0064

Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на система за електронно деловодство“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


22.11.2018 г.

2018 - 0063

Заснемане, изработка и доставка на печатни рекламни материали за нуждите на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Професионално заснемане на хотелските бази и военните клубове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“; Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на печатни рекламни материали - запазена поръчка по чл.12, 1, т.1 от ЗОП.


21.11.2018 г.

2018 - 0062

Доставка на детски съоръжения, оборудване и играчки за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0061

Доставка и монтаж на СПА оборудване за нуждите на ИА „ВКВПД“


21.11.2018 г.

2018 - 0060

Извършване на неотложен ремонт на хотелска и административни части на Военен клуб - Бургас


21.11.2018 г.

2018 - 0059

Доставка на съдове за сервиране и принадлежности за ресторантьорство за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело


21.11.2018 г.

2018 - 0058

Извършване на ремонтни дейности на покрива на сградата на Военен клуб – гр. Ямбол


21.11.2018 г.

2018 - 0057

Извършване на ремонтни дейности по гаражите във „ВПД Созопол“


21.11.2018 г.

2018 - 0056

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


21.11.2018 г.

2018 - 0055

Доставка и монтаж на мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0054

Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел София; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Пловдив; Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Варна; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Бургас;


21.11.2018 г.

2018 - 0053

Доставка на градинска техника и градинско оборудване за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Градинска техника; Обособена позиция № 2: Градинско оборудване.


21.11.2018 г.

2018 - 0052

Доставка и монтаж на хладилници, фризери и мини-барове”, за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0051

Извършване на ремонтни дейности на коридорите в сградата на блок „Б“ на хотел „Шипка“ – град София


21.11.2018 г.

2018 - 0050

Доставка на телевизионни приемници за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0049

Доставка на спортни съоръжения и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0048

Доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0047

Доставка на олекотени завивки, възглавници, протектори за матраци и кувертюри за обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позции“, както следва: Обособена позиция № 1 „Олекотени завивки, възглавници и протектори за матраци“ Обособена позиция № 2 „Кувертюри“


21.11.2018 г.

2018 - 0046

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


21.11.2018 г.

2018 - 0045

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.


16.11.2018 г.

2018 - 0044

Извършване на неотложен ремонт на покривното покритие на сградата на Военен клуб - Бургас


14.11.2018 г.

2018 - 0043

Ремонт и реконструкция на съществуваща ОВК инсталация на Централен военен клуб – гр. София


12.11.2018 г.

2018 - 0042

Извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб - Кюстендил


06.11.2018 г.

2018 - 0041

Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на реставрационни и възстановително-ремонтни дейности на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив


05.11.2018 г.

2018 - 0040

Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


05.11.2018 г.

2018 - 0039

Ремонт на терасата и помещения на гараж на МО - Военно общежитие „5-ти километър”


05.11.2018 г.

2018 - 0038

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе


30.10.2018 г.

2018 - 0037

Извършване на ремонт на апартаменти с административни адреси в град Пловдив, ул. „Радко Димитриев“ №№ 37, 39, 41


30.10.2018 г.

2018 - 0036

Ремонт на фасадите на сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ – град Пловдив”


30.10.2018 г.

2018 - 0035

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.


30.10.2018 г.

2018 - 0034

„Извършване на аварийни строително-ремонтни работи по покривното покритие на сградата на Военен клуб - Шумен”


30.10.2018 г.

2018 - 0033

Ремонт на парково осветление, покриви и тераси и подмяна на бойлери във ВПД „Рибарица”


18.10.2018 г.

2018 - 0032

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции


01.10.2018 г.

2018 - 0031

Извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб - Кюстендил


01.10.2018 г.

2018 - 0030

Извършване на ремонтни дейности на дървени бунгала и вертикална планировка в къмпинг „Чайка“ - гр. Обзор“.


05.09.2018 г.

2018 - 0029

Застраховка „Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


31.08.2018 г.

2018 - 0028

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции


23.08.2018 г.

2018 - 0027

Извършване на неотложен ремонт на хотелската част на ВК „Бургас“


16.08.2018 г.

2018 - 0026

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обект управляван от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, хотел „Хармония“ към Територилен отдел – Пловдив


10.08.2018 г.

2018 - 0025

Извършване на ремонт на хидроизолация на четири покривни площадки на военно общежитие „Пети километър“ – град София


08.08.2018 г.

2018 - 0024

Извършване на ремонтни дейности на залата за хранене и покривните покрития на масивни едноетажни сгради на територията на ВПД „Несебър“


 

17.07.2018 г.

2018 - 0023

Изграждане на ограда на Военно общежитие „5ти километър“, гр. София и електрозахранване на вход/изход врати


05.07.2018 г.

2018 - 0022

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


04.07.2018 г.

2018 - 0021

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции


25.06.2018 г.

2018 - 0020

Извършване на ремонт на покривното покритие на сградата Военен клуб - Бургас


18.05.2018 г.

2018 - 0019

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


16.05.2018 г.

2018 - 0018

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


11.05.2018 г.

2018 - 0017

Доставка на съвместими тонер касети и други консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


04.05.2018 г.

2018 - 0016

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


20.04.2018 г.

2018 - 0015

Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас” по обособени позиции


20.04.2018 г.

2018 - 0014

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции


17.04.2018 г.

2018 - 0013

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


16.04.2018 г.

2018 - 0012

Неотложен ремонт на покривното покритие на сградата Военен клуб - Бургас


13.04.2018 г.

2018 - 0011

Извършване на ремонт на канализацията на трети корпус на хотел „Флагман“


12.04.2018 г.

2018 - 0010

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции ”.


30.03.2018 г.

2018 - 0009

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас


19.03.2018 г.

2018 - 0008

Извършване на частичен ремонт на вила „Сирена” във ВПД „Созопол“


09.03.2018 г.

2018 - 0007

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


09.03.2018 г.

2018 - 0006

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело ”.


09.03.2018 г.

2018 - 0005

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.


28.02.2018 г.

2018 - 0004

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


13.02.2018 г.

2018 - 0003

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции


06.02.2018 г.

2018 - 0002

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обектите, управлявани от ИА „Военнни клубове и военно-почивно дело” за Териториален отдел – Варна


04.01.2018 г.

2018 - 0001

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян


22.12.2017 г.

2017 - 0034

Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


13.12.2017 г.

2017 - 0033

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позицииArticle | by Dr. Radut