Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб – гр. Пловдив е един от първите военни клубове в България. През месец март 1898 г., когато кмет на града е Христо Г. Данов, по решение на Градския Общински съвет се отпуска терен за строеж на Офицерски клуб. Строителството започва през 1906 г. и завършва през 1908 г., а официалното тържествено откриване на военния клуб става с елегантен новогодишен бал срещу 1909 г. От тогава до днес Клубът е институция, съхранила в себе си историческото, обществено и културно развитие на града.

Сградата се намира в центъра на града - ул. „Иван Вазов“ № 2, и попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата – историческа зона „Филипопол – Тримонциум Пловдив”.

Мястото, което военният клуб заема, великолепните акустични дадености на концертната и камерните зали, неповторимият архитектурен облик на сградата, го правят естествено средище за културни прояви и разнообразяване на културния живот и потребности на военнослужещите, семействата им, членовете на военно-патриотичните съюзи и обществеността.

В днешно време се организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Културно-художествената дейност се реализира чрез 11 творчески формации – школа по пиано и класическо пеене, школа по пиано, фолклорен клуб „Хоро“, клуб по спортни танци „Парадай данс“, балет „Ера“, модерен балет „Електра“, танцово-театрална трупа „101 далматинци“, детска вокална група „Омайниче“, клуб „Звезда“, школа по пиано и клавирно дуо, клас по цигулка и солфеж.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

 Article | by Dr. Radut