Jump to Navigation

История и актуално състояние

Сградата в центъра на град Ловеч е дарена за военен клуб от Командира на 34-ти Троянски пехотен полк. Клубът е построен през 1920 г. Представлява къща на два етажа с приземен етаж и притежава оригинална архитектура в стил „барок”. Разположена е в центъра на града, на бул. „България” № 41.

През годините Клубът се е утвърдил като средище за културно-възпитателна, военно-патриотична и информационна дейност сред военнослужещите, семействата, членове на военно-патриотични съюзи и гражданството в региона.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез 4 творчески формации – клуб „Култура“, арт ателие „Лик“, клуб за акробатичен рокендрол „Роксмайл“ и балет „Ралица“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

 Article | by Dr. Radut