Jump to Navigation

Архив: Продажба на жилищни имоти

14.12.2018 г. ПРОТОКОЛ на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия


19.10.2018 г. Решение № 120/03.10.2018 г. на Министъра на отбраната


27.07.2018 г. Решение № 73/20.06.2018 г. на Министъра на отбраната


Решение № 32/08.03.2018 г. на Министъра на отбраната


Протокол от заседание на комисията от повторно разглеждане на преписка за продажба и извършена класация на кандидат-купувачите


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 39 от 09.06.2017 г.


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 40 от 12.06.2017 г.


Решение № 44/26.06.2017 г. на Министъра на отбраната


Решение № 39/09.06.2017 г. на Министъра на отбраната


Решение № 40/12.06.2017 г. на Министъра на отбраната


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 82 от 21.07.2016 г. - удължена процедура.


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия – допълнителен по Решение № 81/21.07.2016 г. на министъра на отбраната.


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 81 от 21.07.2016 г. - удължена процедура.


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение № 83 от 21.07.2016 г. - отстраняване на допусната фактическа грешка


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия по решение № 83/21.07.2016 г. на министъра на отбраната


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, съгласно Решение на министъра на отбраната с № 82/21.07.2016 г.


Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия по решение № 81/21.07.2016 г. на министъра на отбраната


Решение № 83 от 21.07.2016 г. на министъра на отбраната относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

Решение № 83 от 21.07.2016 г.


Решение № 82 от 21.07.2016 г. на министъра на отбраната относно откриване на процедура по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

Решение № 82 от 21.07.2016 г.


Решение № 81 от 21.07.2016 г. на министъра на отбраната относно откриване на процедура по продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.

Решение № 81 от 21.07.2016 г.Article | by Dr. Radut