Jump to Navigation

09.07.2020 г.

07.07.2020 г.

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „20 ГОДИНИ В ПОЛЗА НА АРМИЯТА“

Празничният календар на честванията на годишнината от създаване на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, който стартира през януари, продължава с пътуваща фотоизложба под наслов „20 години в полза на армията!“

На 20 юни в 18:00 ч. на площад „Антон Новак“ – входа на Морската градина в град Варна бе открита фотоизложба с тържествено слово от г-жа Николинка Илиева – зам.-изпълнителен директор на Агенцията. Фотоизложбата се състои от 28 авторски пана на Вяра Йовева – фотограф на Министерство на отбраната.

03.07.2020 г.

02.07.2020 г.

Министерството на отбраната, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ и Общински културен институт „Надежда“ организираха концерт на оркестър „Симфониета София“ с диригент Свилен Симеонов и джаз формация „София“ с ръководител Бойчо Дечев, под надслов „Отново заедно“, за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и техните семейства в градината на резиденция „Лозенец“.

01.07.2020 г.

24.06.2020 г.

19.06.2020 г.

На 25.06.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на хотел “Шипка” - гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2020”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759, 0884178740, 0884215006 и 0883203390.

Желаещите да закупят карти за почивка имат право да заявят до 3 броя резервации

В изнесеното работно място в сградата на ВК Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и двете изнесени работни места в сградата на ВК Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 25.06. и 26.06.2020 г.

Във връзка с настъпилата в световен мащаб ситуация с пандемията от Covid-19 някои от планираните групи в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“ бяха отказани от страните домакини, а други са в процес на предоговаряне относно нови периоди и все още не са потвърдени. При наличие на неусвоени карти за почивка в чужбина за сезон „ЛЯТО 2020“, същите ще бъдат предоставени на допълнително обявена свободна продажба на по-късна дата.

За информация за почивки в чужбина: тел. 02/9221765, 0882935580 и военен номер – 21765.

Протичането на свободната продажба ще бъде при стриктно спазване на реда и начина на организиране на работата в административните сгради на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, а именно „недопускане до работните помещения на лица с остри респираторни симптоми, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., както между служителите, така и при непосредствено обслужване на клиенти, използване на лични предпазни средства, организация за контрол за недопускане струпване на хора“, указани в Заповед № 608/15.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, публикувана на интернет страницата на Агенцията.

17.06.2020 г.

08.06.2020 г.

Във връзка със стартиралата продажба на 01.06.2020 г. на неусвоените карти за почивка за страната за месец юни във военно-почивните домове и хотели за сезон „ЛЯТО 2020“, Ви информираме, че къмпинг „Чайка“ е с удължен експлоатационнен период за сезон „ЛЯТО 2020“ от 10.06.2020 г. до 15.09.2020 г.

За резервации от 10.06.2020 г. до 22.06.2020 г. и за смяната от 22.06-29.06.2020 г., можете да се свържете с отдел „Почивно дело в страната и чужбина“ на тел. 02/92 21 705, 02/92 21 757, 02/92 21 759, 0884 178 740 и 0884 215 006, както и на място в сградата на хотел „Шипка“ – гр. София, бул. „Тотлебен“ 34А.

05.06.2020 г.

Заповед № ОХ-417/03.06.2020 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2020 година


ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИА“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО“ Образци

Страници

Subscribe to Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" RSS


by Dr. Radut