Jump to Navigation

Национална програма "Родолюбие" (2014 - 2016)

Национална програма "Родолюбие" (2014-2016)

 

НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната

 

Обява за пилотно стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма "Родолюбие" (2014 - 2016) за 2014 г.

 

Насоки за кандидатстване'2014

 

Документи за кандидатстване по Национална програма "Родолюбие" (2014 - 2016) :

1. Контролен лист

2. Придружително писмо

3. Формуляр за кандидатстване

4. Бюджет на проекта - Приложение 1

5. Банкова индентификация - Приложение 2

6. Декларация - Приложение 3

7. Автобография - Приложение 4

8. Писмо за партньорство - Приложение 5

 

Документи за отчитане:

1. Указания за съдържателно междинно и окончателно отчитане на проекти, финансирани по Национална програма "Родолюбие" (2014-2016)

2. Формуляр за междинен / окончателен съдържателен отчет

3. Междинен финансов отчет / Краен финансов отчет

 

Документи за изпълнение на проект:

1. Договор за проект и специални условия

2. Общи условия към договор

3. Запис на заповедArticle | by Dr. Radut