Jump to Navigation

Профил на купувача - детски градини

Партиден номер в АОП - 05195 Държавно обединено детско заведение /ДОДЗ/ "Калина" - гр. Стара Загора


Партиден номер в АОП - 05143 Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Средец" - гр. София


Партиден номер в АОП - 05141 Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Детелина" - гр. Казанлък


Партиден номер в АОП - 05140 Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Кокиче" - гр. Пловдив


Партиден номер в АОП - 05080 Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Светлина" - гр. Карлово

05080-2016-0001

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № 9/08.08.2016 г.

Обявление за приключване на договор


Публична покана за приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ДЦДГ „Светлина”, гр. Карлово Документация

Протокол от работата на комисията.

Договор № 5/01.07.2015 г. за приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ДЦДГ "Светлина" - гр. Карлово

 


Партиден номер в АОП - 05075 Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Слава" - гр. София


Партиден номер в АОП - 05072 Държавно обединено детско заведение /ДОДЗ/ "Младост" - гр. СофияArticle | by Dr. Radut