Jump to Navigation

Информация по процедури

00515-2014-0011 Събиране, пране, дезинфекция, гладене, опаковане и транспорт на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и други” за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции.

00515-2014-0010 Доставка на природен газ за отопление за нуждите на Военен клуб – гр. Пазарджик

 

00515-2014-0009 Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции

 

00515-2014-0008 Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Видин

 

00515-2014-0007 Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и консумативи за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело".

00515-2014-0005 Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и охрана с помощта на технически системи за сигурност (сигнално-охранителна техника и пожароизвестителни системи) за сгради на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

 

00515-2014-0004 Инженеринг за поетапен ремонт на сграда на Военноморски клуб - гр. Варна

 

00515-2014-0003 Инженеринг за ремонт на сградата на Военен клуб - гр. Кюстендил

 

00515-2014-0002 Абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотели и военно-почивни домове и отдели на ИА „ВКВПД” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система „Рецепция”, Ресторантска компютърна система „B.A.R.B.Q.”, „Складов организатор”, „Модул за отдалечен достъп през Интернет” и „Система за централно резервиране и издаване на карти от ЦУ на ИА”

 

00515-2014-0001 Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”.

 

00515-2013-0023 Обслужване на социална кухня към МО за гр. Казанлък

 

00515-2013-0020 Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната – гр. Лом”, с идентификационен №: 00515-2013-0020

 

 

00515-2013-0019 Обслужване на социална кухня към МО за гр. Пазарджик

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Пазарджик", договор № Б-52/20.11.2013 г. с идентификационен №: 00515-2013-0019

 

00515-2013-0018 Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно- почивно дело” по обособени позиции.

 

00515-2013-0016 Борсова сделка за „Закупуване на 176 000 литра Газьол 0, 001% S за отопление и 435 258 литра втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Борсова сделка за „Закупуване на 176 000 литра Газьол 0, 001% S за отопление и 435 258 литра втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”, с идентификационен №: 00515-2013-0016

 

00515-2013-0015 Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната – гр. Айтос”, с идентификационен №: 00515-2013-0015

 

00515-2013-0013 Предоставяне на радио и телевизионни програми за обектине на ИА “ВКВПД” по обособени позиции

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на радио и телевизионни програми за ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции, с идентификационен №: 00515-2013-0013

 

00515-2013-0012 Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, по обособени позиции

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, за обособена позиция № 12 – гр. Благоевград” , с идентификационен №: 00515-2013-0012

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, за обособена позиция № 8 – гр. Ловеч и обособена позиция № 9 – гр. София” , с идентификационен №: 00515-2013-0012

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, за обособена позиция № 14 – гр. Банско” , с идентификационен №: 00515-2013-0012

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната, за обособена позиция № 14 – гр. Ботевград” , с идентификационен №: 00515-2013-0012

 

00515-2013-0009 Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за възрастни хора в "Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди", с. Орешак, община Троян

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в „Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, с. Орешак, община Троян”, идентификационен № 00515 – 2013 - 0009

 

00515-2013-0008 Предоставяне на радио и телевизионни програми за обекти на ИА ”Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

 

00515-2013-0004 “Периодична доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти, необходими за работата и поддръжката на обектите на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно почивно дело” по обособени позиции”

 

00515-2012-0021 Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ВКВПД”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № 27/06.02.2013 г., с идентификационен №: 00515-2012-0021

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-21/25.04.2013 г., с идентификационен №: 00515-2012-0021

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-22/25.04.2013 г., с идентификационен №: 00515-2012-0021

 

00515-2012-0020 Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

I.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югозападен”;

II.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югозападен”;

III.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Централен”;

IV.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Централен”;

V.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югоизточен”;

VI.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югоизточен”;

VII.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Североизточен”;

VIII.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Североизточен”;

IX.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Северозападен”;

X.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Северозападен”

 

00515-2012-0007 Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ВКВПД”

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(2) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(3) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(4) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(5) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(6) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите(7) за изпълнение на договори, сключени в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: "Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", договор № Б-20/11.10.2012 г., с идентификационен №: 00515-2012-0007

 

00515-2011-0008 Доставка на интернет за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"Article | by Dr. Radut