Jump to Navigation

История и актуално състояние

С указ №29 от 22 юни 1929 г. на Гарнизонното офицерско събрание в град Горна Джумая (днес Благоевград) е отпуснато безплатно място за построяване на „помещение за същото събрание, с читалня и библиотека”. Строителството на сградата е извършено в периода от 1930 г. до 1936 г. Въпреки оскъдните данни за неговата дейност до 1948 г., от когато е и първата запазена заповедна книга на тогавашния Офицерски дом, то се превръща в център на културно-просветна дейност сред личния състав на 14-ти пехотен Македонски полк. След 1948 година военният клуб променя наименованието си - Офицерски дом, Дом на народната войска, Дом на офицера, Военен клуб.

Клубът днес се помещава в същата сграда, която не е претърпяла съществени конструктивни и фасадни изменения. Разполага с обособена хотелска част, състояща се от 1 апартамент и 11 стаи.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на театралното изкуство, спортни танци, вокални фолклорни групи и модерни танци.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.Article | by Dr. Radut