Jump to Navigation

Продажба на жилищни имоти

29.09.2023 г.

Решение № 109/18.09.2023 г. на Министъра на отбраната относно откриване на процедура за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната

Списък на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Българската армия, за продажба

Образци документи


02.04.2021 г.

Решение № 27/24.03.2021 г. на Министъра на отбраната относно откриване на процедура по продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната

Списък на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Българската армия, за продажба

Необходими документи


01.08.2019 г.

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилищаот жилищния фонд на Министерство на отбраната/МО/, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и наБългарската армия/БА/


07.06.2019 г.

Решение № 44/28.05.2019 г. на Министъра на отбраната относно откриване на процедура по продажба на жилищаот жилищнияфонд на Министерствона отбранатаArticle | by Dr. Radut