Jump to Navigation

История и актуално състояние

Сградата на Военен клуб – гр. Созопол е построена в централната част на новия град през 1985 г. и получава името Дом на народния флот. През 1991 г. от Дом на народния флот е преименуван във Военноморски клуб.

Построената в средата на осемдесетте години сграда има съвременен облик и се вписва в инфраструктурата на новата част на гр. Созопол. В периода от 2000 до 2008 г. в сградата са извършени някои основни и частични ремонтни дейности, в резултат на които е обособена хотелска част, състояща се от 5 апартамента и 24 стаи с капацитет 57 легла.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 1 творческа формация – група за морски и патриотични песни „Катерник“.Article | by Dr. Radut