Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Видин се намира на ул. „Баба Вида“ № 15 в старата част на града, в непосредствена близост до река Дунав, парка и крепостта „Баба Вида”.

Военният клуб функционира като такъв от 1981 г., когато със заповед на тогавашния министър на отбраната и съгласувано с кмета на Община Видин, сградата на бившето Винарско училище е предоставена на Министерството на отбраната за военен клуб. Дотогавашният клуб се превръща в художествена галерия.

Сградата е построена през 1910 г., на три етажа със сутерен, който от 1981 г. до 2001 г. се е ползвал като гарнизонен стол.

В годините, когато в гр. Видин има гарнизон – школа за подготовка на автомобилисти, дейността е насочена към културно-художественото обслужване на военнослужещите и техните семейства, както и тяхното патриотично и родолюбиво възпитание. Провеждани се прегледи на любителско-художественото творчество, създавани са състави от средите на военнослужещите.

След 2001 година, когато гарнизонът е закрит, Клубът остава да действа, като вече дейността му се пренасочва към освободените от служба военнослужещи и техните семейства.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации, като занимания със спортни игри, народни танци и клубове с родолюбива дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.Article | by Dr. Radut