Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Видин се намира на ул. „Баба Вида“ № 15 в старата част на града, в непосредствена близост до река Дунав, парка и крепостта „Баба Вида”.

Военният клуб функционира като такъв от 1981 г., когато със заповед на тогавашния министър на отбраната и съгласувано с кмета на Община Видин, сградата на бившето Винарско училище е предоставена на Министерството на отбраната за военен клуб. Дотогавашният клуб се превръща в художествена галерия.

Сградата е построена през 1910 г., на три етажа със сутерен, който от 1981 г. до 2001 г. се е ползвал като гарнизонен стол.

В годините, когато в гр. Видин има гарнизон – школа за подготовка на автомобилисти, дейността е насочена към културно-художественото обслужване на военнослужещите и техните семейства, както и тяхното патриотично и родолюбиво възпитание. Провеждани се прегледи на любителско-художественото творчество, създавани са състави от средите на военнослужещите.

След 2001 година, когато гарнизонът е закрит, Клубът остава да действа, като вече дейността му се пренасочва към освободените от служба военнослужещи и техните семейства.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез 4 творчески формации – школа по народни танци, клуб „Роден край“, клуб по шахмат и табла, клуб по тенис на маса.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut