Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Казанлък е наследник на Клуба на офицера, намиращ се в сградата на полковия щаб още от 1889 г. Около 1930 г. възниква идеята да се построи нова сграда, в която да се осъществяват различни родолюбиви и културно-развлекателни прояви за офицерите от гарнизона. Строежът започва през пролетта на 1936 г. и е завършен през 1938 г. За пръв път в новата сграда пищно е посрещната новата 1939 г. Намира се в центъра на гр. Казанлък – бул. „Розова долина“ № 8, непосредствено до сградата на Община Казанлък.

В днешно време културнo-художествената дейност се реализира чрез 5 творчески формации – театрална школа „Нашенци“, фолклорна танцова формация „Роза“, вокална група за туристически и патриотични песни „Ехо“, школа по хип-хоп танци и детска арг школа „Живопис“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 1*, с капацитет 10 легла.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

  Article | by Dr. Radut