Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Чирпан функционира от 1974 г. Откриването му е съпроводено с тържествен концерт – едно от събитията на годината в град Чирпан. Намира се в централната част на града с местонахождение: булевард „Георги Димитров” № 59. Граничи с градски парк „Пейо Крачолов Яворов”.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на вокалното изкуство, танци, арт-ателие.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.Article | by Dr. Radut