Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 1068/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина в централното фоайе на ВК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Одрин" № 4, имот публична държавна собственост с АДС № 0072/20.07.1998 г.

 

Заповед № 1067/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 1063/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 919/28.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ офис-помещение с площ 4,03 кв. м. за търговска дейност находящ се във ВК - Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост с АДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 859/08.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ помещения 1 и 2 в сградата на ВК - гр. Пазарджик.

 

Заповед № 788/24.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 21 (склад) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 10,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 778/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ площ от 1,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за топли напитки във фоайето на хотел "Флагман", к.к. "Св. Св. Константин и елена", гр. Варна с АДС № 1044/16.10.2007 г. за сезонно полозване от 01 октомври до 31 май.

 

Заповед № 777/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 1 (агроаптека) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 18,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 766/18.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 6 (фитнес зала), находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8

 

Заповед № 661/21.06.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ закусвалня в сградата на ВК Бургас.

 Article | by Dr. Radut