Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 234/05.03.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 16 с отдаваема площ от 14,00 кв.м., с адрес: град Дупница, ул. "Николаевска" № 8, етаж 1, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 223/28.02.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект без обзавеждане, за търговска дейност, с отдаваема площ - 285,80 кв.м, адрес: гр. София, бул. "Цар Освободител" №7, публична държавна собственост, АПДС №0036/21.04.1997г.

 

Заповед № 1/03.01.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Площ от 3 кв. м., за поставяне/инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохолни напитки и пакетирани изделия, находящи се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34 А, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 01748/08.09.1999 г.Article | by Dr. Radut