Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 330/31.03.2023 г., изменяща  заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 323/31.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящи се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Заповед № 308/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 306/27.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 15, с отдаваема площ 47,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 280/17.03.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 7 във ВК - Дупница с адрес: гр. Дуоница, ул. "Николаевска" № 8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 201/20.02.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ ски-гардероб за сезонно ползване, находящ се в сградата на хотел "Олимп", к.к. "Боровец"

 

Заповед № 121/31.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 44/17.01.2023 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: помещение № 2 (бивш интернет клуб), находящо се във Военен клуб - Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост с АПДС № 2029/09.11.2017 г.

 

Заповед № 1372/29.12.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: Част от фоайе до входната врана на хотел "Военен клуб" - Сливен за поставяне на вендинг автомат за топли напитки

 

Заповед № 1352/22.12.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост - обособена част от първи етаж на ВК - гр. Казанлък

 

Заповед № 1257/12.12.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: част от бивш гарнизонен стол, находящ се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Заповед № 1193/30.11.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 10 броя паркоместа - част от служебния паркинг на Централен военен клуб - гр. София

 

Заповед № 917/19.09.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: част от бивш гарнизонен стол и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3.17, находящи се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Заповед № 886/13.09.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се във Военен клуб - Пзарджик, ул. "Княз Ал. Батенберг" №3

 

Заповед № 839/25.08.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: помещение № 1 - за търговска дейност, с отдаваема площ 18,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Заповед № 816/18.08.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ:помещение № 6, с отдаваема площ 275,90 кв. м. обособена част от Военен клуб - гр. Казанлък, находящо се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Заповед № 812/17.08.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: лятна кухня с отдаваема площ от 55,00 кв. м. и лятна тераса към нея с отдаваема площ от 315,00 кв. м., обща отдаваема площ от 370,00 кв. м., за сезонно ползване(от 1 април до 31 октомври); няходящи се във Военен клуб - гр. Враца; адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 607/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: кафе-аперитив, тераса, складово помещение и санитарен възел с обща отдаваема площ от 117,0 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Свищов, адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Заповед № 604/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., прилежаща лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон с отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 603/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: метален павилион, обособена част от имот с идентификатор 83510.667.910.171, с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 598/17.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 17 с отдаваема площ 10,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 371/13.04.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1, помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Заповед № 340/05.04.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кинозала, прилежащо фоайе, кинокабина и стая за съхранение, с обща отдаваема площ 126,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 232/08.03.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 67800.502.280.4.1,: Ресторант с отдаваема площ от 267,00 кв.м. и лятна градина с отдаваема площ от 104,29 кв.м., Обща отдаваема площ 371,29 кв.м., самостоятелен обект в сградата на ВОЕННО – МОРСКИ КЛУБ град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 231/08.03.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Офис № 3а, с отдаваема площ 11,84 кв. м., самостоятелен обект в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 191/23.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: част от съществуваща детска площадка в югоизточния ъгъл на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Трайко Китанчев" и ул. "Любен Каравелов" с обща отдаваема площ 100,00 кв. м., за сезонно ползване(от 01.04. до 30.09), адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 181/21.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в хотел "Хармония", к.к. Пампорово.

 

Заповед № 116/07.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: ресторант с отдаваема площ от 313,30 кв. м. и част от тераса към него с отдаваема площ от 109,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 115/07.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 115,00 кв. м. и прилежаща част от тераса към него с отдаваема площ от 64,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 107/03.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Заповед № 104/02.02.2022 г, относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.Article | by Dr. Radut