Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 607/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: кафе-аперитив, тераса, складово помещение и санитарен възел с обща отдаваема площ от 117,0 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Свищов, адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Заповед № 604/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., прилежаща лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон с отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 603/21.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: метален павилион, обособена част от имот с идентификатор 83510.667.910.171, с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 598/17.06.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: помещение № 17 с отдаваема площ 10,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 371/13.04.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1, помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Заповед № 340/05.04.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кинозала, прилежащо фоайе, кинокабина и стая за съхранение, с обща отдаваема площ 126,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 232/08.03.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 67800.502.280.4.1,: Ресторант с отдаваема площ от 267,00 кв.м. и лятна градина с отдаваема площ от 104,29 кв.м., Обща отдаваема площ 371,29 кв.м., самостоятелен обект в сградата на ВОЕННО – МОРСКИ КЛУБ град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 231/08.03.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Офис № 3а, с отдаваема площ 11,84 кв. м., самостоятелен обект в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 191/23.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: част от съществуваща детска площадка в югоизточния ъгъл на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Трайко Китанчев" и ул. "Любен Каравелов" с обща отдаваема площ 100,00 кв. м., за сезонно ползване(от 01.04. до 30.09), адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 181/21.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в хотел "Хармония", к.к. Пампорово.

 

Заповед № 116/07.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: ресторант с отдаваема площ от 313,30 кв. м. и част от тераса към него с отдаваема площ от 109,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 115/07.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 115,00 кв. м. и прилежаща част от тераса към него с отдаваема площ от 64,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Заповед № 107/03.02.2022 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Заповед № 104/02.02.2022 г, относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Заповед № 2105/23.12.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: магазин със санитарен възел, с отдаваема площ 19,00 кв. м., находящ се във военен клуб - Свищов адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Заповед № 1923/25.11.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 2 - кафе-сладкарница с площ 184,00 кв. м., избено помещение с площ 135,00 кв. м., помещение лятна кухня с площ 21,00 кв. м., предверие с площ 13,50 кв. м., санитарни помещения с площ 3,80 кв. м. и открит външен двор с площ 581 кв. м.; обща отдаваема площ 938,30 кв. м.; находящи се във Военен клуб - гр. Търговище, ул. "Севастопол" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2306/29.04.2020 г.

 

Заповед № 1724/18.10.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: части от бивш гарнизонен стол и части от бивша социална кухня, находящи се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2. Имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Заповед № 1683/08.10.2021 г. относно определяне на купувач на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "ВКВПД"

 

Заповед № 1682/08.10.2021 г. относно определяне на купувач на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "ВКВПД"

 

Заповед № 1681/08.10.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: метален павилион, обособена част от имот с идентификатор 83510.667.910.171, с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 1451/26.07.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Част от алея в прилежащия парк на ВК - Враца, на ъгъла на ул. "Ст.Калъчев" и ул. "Л.Каравелов", с обща отдаваема площ от 50 кв.м., в. т.ч.: 36 кв.м. площ за целогодишно ползване и 14 кв.м. за сезонно ползване  ( от 01.04 до 30.09 ), с адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев № 9 в имот публична държавна собственост с АПДС № 2949/15.09.2011г.

 

Заповед № 1438/20.07.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 26, находящо се във ВМК - Варна, с отдаваема обща площ 125 кв.м., с предназначение за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2307/22.05.2020 г.

 

Заповед № 1129/18.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", София, бул. "Тотлебен" №34А

 

Заповед № 1212/07.06.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост представляващ: самостоятелен обект № 46 за търговска дейност, с отдаваема площ от 10,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Заповед № 1206/04.06.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост представляващ: самостоятелен обект № 42, 43 за търговска дейност, с отдаваема площ от 47,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Заповед № 1198/02.06.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост представляващ: самостоятелен обект № 44, 45 за търговска дейност, с отдаваема площ от 94,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Заповед № 1186/01.06.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост - обособена част от недвижим имот, представляваща: помещение №7А, находящо се във военен клуб - гр. Чирпан, със застроена площ от 17 кв. м., с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г.Димитров" № 59, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Заповед № 1183/31.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Заповед № 1146/26.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост - самостоятелен обект с идентификатор 40909.110.318.5.2 представляващ: помещение на две нива с обща отдаваема площ от 546 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51, имот публична държавна собственост с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Заповед № 1131/19.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: бар-фоайе в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" 34А

 

Заповед № 1084/13.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.2.4 - помещение за офис със застроена площ - 28,76 кв. м. и с отдаваема площ 23,97 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Заповед № 1112/17.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: кафе "Делфин", с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м., открита площ 320,00 кв. м. и 13 бр. движими вещи, адрес: гр. Бургас, кв. "Сарафово", м. "Лахана", хотел "Сарафово - МО" имот публична държавна собственост, с АПДС № 2658/03.10.2002 г.

 

Заповед № 1083/13.05.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.2.2 - помещение за офис със застроена площ - 17,23 кв. м. и с отдаваема площ 14,36 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Заповед № 1013/27.04.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: бар "Морска звезда" и други с адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" на територията на хотел "Флагман", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Заповед № 815/26.03.2021 г. относно определяне наемател на недвижим имот: самостоятелен обект без обзавеждане - заведение за хранене и развлечение, част от недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в София, бул. Цар Освободител 7, Централен военен клуб

 

Заповед № 814/26.03.2021 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ част от терен на територията на хотел "Адмирал", Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Заповед № 490/22.02.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман"

 

Заповед № 159/19.01.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение, състоящо се от две фукнционално обединени помещения, с обща отдаваема площ 19.11 кв. м., находящо се в главното фоайе на Военен клуб - Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост, актуван с АПДС № 2029/09.11.2017 г.

 

Заповед № 1/04.01.2021 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект - бивше кафе с площ 25,90 кв. м., прилежаща тераса с площ 19,60 кв. м., обща отдаваема площ 45,50 кв. м., находящи се в гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Заповед № 1866/16.12.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Заповед № 1713/04.12.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот: Част от покривното пространство на хотел "Шипка", на покрива на блок "Б", с площ 17 кв. м., за поставяне на рекламно съоръжение(пано), адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 1202/27.10.2020 г.

 

Заповед № 1310/05.11.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВМК - гр. Созопол, ул. "Републиканска" № 18

 

Заповед № 973/10.09.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" 48

 

Заповед № 892/19.08.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал" в к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Заповед № 884/14.08.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: част от терен на територията на хотел "Адмирал", с местоположение в двора, с граници: на изток - тротоар; на запад, север и юг - тревна площ; с отдаваема площ 30,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Заповед № 837/04.08.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2238.1.12, представляващ бивш гарнизонен стол към военен клуб - гр. Гоце Делчев, с отдаваема площ 208,35 кв. м., адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Мандушев" № 1, в имот частна държавна собственост, АЧДС № 2994/09.07.2014 г..

 

Заповед № 836/04.08.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: помещение № 27, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 21,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Заповед № 834/04.08.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, с идентификатор 48619.502.52.1.19, с отдаваема площ 24,58 кв. м., с АДС № 2505/01.04.2002 г., с адрес: гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" № 35, в сградата на ВК - гр. Царево

 

Заповед № 787/22.07.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: помещение № 18, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема площ 20,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Заповед № 729/08.07.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Заповед № 781/21.07.2020 г. относно определяне наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Ресторант и Тераса, находящи се във ВК Свищов, ул. "Алеко Константинов" № 2.

 

Заповед № 778/20.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: закусвалня "Българска армия", находящ се в гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 48, в сградата на ВК Бургас

 

Заповед № 767/16.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: Ресторант с отдаваема площ 182,43 кв. м., санитарен възел с отдаваема площ 8,00 кв. м., помещение с отдаваема площ 12,00 кв. м. и тераса с отдаваема площ 126,20 кв. м. обща отдаваема площ: 328,63 кв. м., находящи се в гр. Велико Търново, Военен клуб - Велико Търново, пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост, актуван с АПДС № 0263/13.06.2001 г.

 

Заповед № 743/14.07.2020 г. относно определяне на купувач на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост управлявани от ИА "ВКВПД"

 

Заповед № 728/08.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост представляващ: тенис кортове към "Спортен комплекс", представляващи 2 бр. игрища за тенис на корт, всяко с размер: широчина 16 м. и дължина 35 м. /560 кв. м./ на територията на хотел "Флагман", с обща отдаваема площ 1120 кв. м., адрес гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост с АПДС № 1044/16.10.2007 г., управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Заповед № 719/06.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.409.165.1.41, представляващ: Гарнизонен стол, част от I-ви етаж на МО, с отдаваема площ от 130,37 кв. м. и ниско тяло прилежащо към него, с отдаваема площ от 441,92 кв. м.(състоящо се от 3 броя столови и прилежащи кухненски тракт и сервизни помещения). Обща отдаваема площ 572,29 кв. м. Адрес: гр. София, ул. "Черковна" № 75 В, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1585/04.09.2013 г.

 

Заповед № 717/06.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, обособена част от първи етаж на недвижим имот, представляваща: 1. Основна зала с отдаваема площ 160,00 кв. м.; 2. Кухненски складови и офис помещения с отдаваема площ 117,00 кв. м.; 3. Тераса с отдаваема площ 75 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, адрес: град Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 713/06.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: снекбар "Чайка", с отдаваема закрита площ 154 кв. м. и открита площ - 71 кв. м, обектът е с адрес в гр. Обзор, м. "Топач", имот № 232108, област Бургас, публична държавна собственост с АДС № 0845/15.02.2005 г. в района на къмпинг "Чайка" със спечелилия търга участник - "МИМП 1" ЕООД, с ЕИК 201413922, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, п. к. 2800, ул "Първи май" № 32, вх. "Б"

 

Заповед № 709/06.07.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67800.502.280.4.5 по КККР на гр. Созопол, представляващ помещение с площ - 96,50 кв. м., във ВМК - Созопол, ул. "Републиканска", № 18 с АДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 692/30.06.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Заповед № 691/30.06.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Заповед № 689/30.06.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Заповед № 688/30.06.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Заповед № 144/19.02.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Поземлен имот частна държавна собственост с АЧДС № 727/26.02.2002 г., Помещение 1 и Помещение 2 с отдаваема площ на 87,00 кв. м. с адрес: град Благоевград, ул. "Братя Сандо и Петър Китанови" № 5

 

Заповед № 36/14.01.2020 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 140-142 имот частна държавна собственост с АЧДС № 4697/28.03.2002 г.

 

Заповед № 1658/30.12.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Ресторант с площ 243,00 кв. м. и прилежаща лятна градина за сезонно ползване(от 01.04. до 31.10) с площ 221,50 кв. м., находящ се във ВК - Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Заповед № 1353/08.11.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Част от сграда с АДС № 0278/30.07.2001 г., функционално свързани помещения с № 40 и № 42 с площ от 48 кв. м. във ВК-Самоков с адрес: град Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12

 

Заповед № 1350/07.11.2019 г. относно бистро, представляващо три функционално свързани помещения/включително и санитарно помещение/с обща площ - 43 кв. м. с прилежаща тераса с площ 24 кв. м., адрес: гр. София, бул. "Цар Освободител" № 7, имот публична държавна собственост, актуван с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Заповед № 1326/04.11.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ: Част от морска база Китен, яхтено пристанище с отдаваема площ от 1420 кв. м.

 

Заповед № 1296/23.10.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ: Част от пространство пред входа на Военен клуб - Видин с площ от 2 кв. м, за поставяне/инсталиране на вендинг автомат, адрес: гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15, ВК - Видин в имот публична държавна собственост, АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Заповед № 1244/07.10.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Заповед № 1196/25.09.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Площадка с отдаваема площ от 9 кв. м, разположена вдясно на централния вход на сградата на ВК - гр. Царево, с адрес: гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" № 35 в имот публична държавна собственост с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Заповед № 1029/22.08.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: част от фоайе до входната врата на хотел Военен клуб - Сливен с площ 1 кв. м, за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, с адрес: гр. Сливен, ул. "Георги Данчев" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Заповед № 1000/16.08.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 6 с отдаваема площ 15 кв. м. с адрес: ВК - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 564/17.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 18, с отдаваема площ 18,00 кв. м., с адрес: град Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 491/02.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3, самостоятелно помещение с площ 11,05 кв. м., намиращ се първият етаж в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 487/02.05.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант "Военноморски клуб" с идентификатор 67800.502.280.4.1 - гр. Созопол, самостоятелен обект в сграда с отдаваема площ 267 кв.м. + лятна градина с площ 104,29 кв. м., с обща площ 371,29 кв. м., намиращ се на първия етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол, заедно с офис № 3А с идентификатор 67800.502.208.4.6, самостоятелно помещение за стопанска дейност - трайно предназначение за офис, с отдаваема закрита площ 11,84 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол; находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 234/05.03.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение № 16 с отдаваема площ от 14,00 кв.м., с адрес: град Дупница, ул. "Николаевска" № 8, етаж 1, в сграда с АДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Заповед № 223/28.02.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект без обзавеждане, за търговска дейност, с отдаваема площ - 285,80 кв.м, адрес: гр. София, бул. "Цар Освободител" №7, публична държавна собственост, АПДС №0036/21.04.1997г.

 

Заповед № 1/03.01.2019 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, частна държавна собственост, представляващ: Площ от 3 кв. м., за поставяне/инсталиране и експлоатация на вендинг/самопродаващи автомати за продажба на топли, безалкохолни напитки и пакетирани изделия, находящи се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34 А, имот частна държавна собственост, с АЧДС No 01748/08.09.1999 г.Article | by Dr. Radut