Jump to Navigation

Резултати от проведени търгове

Заповед № 424/03.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в гр. Самоков, ул." Цар Борис III" № 13.

 

Заповед № 416/03.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се в гр. Лом, ул. "Славянска" №5.

 

Заповед № 413/02.04.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, находящ се във ВК - гр. Карлово.

 

Заповед № 347/19.03.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 33, с площ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, част от имот публична държавна собственост с АДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Заповед № 281/06.03.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение/бивш гарнизонен стол/ с площ 207,23 кв. м, находящо с е в гр. Благоевград, ул. “Братя Сандо и Петър Китанови” No 5, вх. а, ет. 1, частна държавна собственост, с АДС No 2360/18.07. 2012 г., в поземлен имот с иден тификатор 04279.613.199, по кадастр. карта, одобрена със Заповед NoРД-18-32/10.05.2006 г.

 

Заповед № 215/15.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: "Ски гардероб", с отдаваема площ 169 кв. м, находящ се в сградата на хотел "Олимп", к. к. Боровец, публична държавна собственост с АДС No 5340/13.11.2017 г., в сграда с идентификатор 65231.920.287.1.

 

Заповед № 170/08.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 12 – бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 165/08.02.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 13 – бивш лекарски кабинет, с отдаваема площ 15 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 127/29.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение No 15 – зъболекарски кабинет, с отдаваема площ 47 кв. м, находящ се в сградата на ВК – гр. Гоце Делчев, град Гоце Делчев, ул. “Д рама”No 1, с АДС No 2359/18.07.2012 г. В сграда с идентификатор 17395.501.2527.1.

 

Заповед № 150/31.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: "Кафе-клуб" с отдаваема площ 203,00 кв. м. и лятна градина с площ 190,00 кв. м. във ВК-Шумен, адрес: гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 0259/25.04.2001 г.

 

Заповед № 32/10.01.2018 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: Помещение с площ 29,00 кв. м., за търговска дейност, находящо се във ВК - гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 59, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Заповед № 1503/21.12.2017 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и воднно-почивно дело"

 

Заповед № 1417/08.12.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ киносалон за театрални и сценични изяви в сградата на ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 1068/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина в централното фоайе на ВК - Русе, адрес: гр. Русе, ул. "Одрин" № 4, имот публична държавна собственост с АДС № 0072/20.07.1998 г.

 

Заповед № 1067/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 1063/04.10.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ: 1 кв. м. за поставяне на кафемашина във ВМК - Варна, адрес: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 2, имот публична държавна собственост с АДС № 1311/01.07.1996 г.

 

Заповед № 919/28.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ офис-помещение с площ 4,03 кв. м. за търговска дейност находящ се във ВК - Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост с АДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Заповед № 859/08.08.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ помещения 1 и 2 в сградата на ВК - гр. Пазарджик.

 

Заповед № 788/24.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 21 (склад) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 10,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 778/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ площ от 1,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за топли напитки във фоайето на хотел "Флагман", к.к. "Св. Св. Константин и елена", гр. Варна с АДС № 1044/16.10.2007 г. за сезонно полозване от 01 октомври до 31 май.

 

Заповед № 777/20.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 1 (агроаптека) - за стопанска дейност, с отдаваема площ 18,00 кв.м., находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8, с АПДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Заповед № 766/18.07.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ Помещение № 6 (фитнес зала), находящо се във ВК - Казанлък, ул. "Розова долина" № 8

 

Заповед № 661/21.06.2017 г. относно определяне на наемател на недвижим имот, публична държавна собственост, представляващ закусвалня в сградата на ВК Бургас.

 Article | by Dr. Radut