Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Пазарджик е разположен в така наречения ,,духовен триъгълник” на града, където се намират клубът, гимназия ,,Ив. Аксаков” и читалище ,,Виделина”. Сградата е построена през 1930 - 32 г. с дарения на офицерите от 27-ми Чепински полк. До 1976 г. сградата е пристроявана няколко пъти.

Намира се на ул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, близо до центъра на града.

Културно-художествената дейност се реализира чрез 8 творчески формации – арт клуб „Криси“, мандолинна формация „Елена Генова“, хор „Тракийска лира“, школа по бокс, фолклорна формация „Нашенци“, школа по български народни хора „Мерак“, школа по пиано и школа по зумба.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut